Intercommunale Leiedal

Festival van het Landschap gooit vensters open

Datum

Van 25 maart tot en met 7 april vindt in Tiegem en Sint-Denijs het Festival van het Landschap plaats. Het opzet: de bezoeker op allerlei manieren onderdompelen in het Land van Streuvels en het Land van Mortagne. Het festival zet beide landschappen op een originele manier in de kijker en wordt een overweldigende mix van wandelingen, fietstochten, lezingen, stilte, film en muziek. Een doorlopende expo vertelt je alles over het ontstaan, de geschiedenis, het gebruik en de toekomst van het landschap, en aan de hand van workshops leren ook de kinderen het landschap (her)ontdekken…

Het Festival van het Landschap is een initiatief van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) van Intercommunale Leiedal. In samenwerking met tal van lokale partners uit de deelnemende gemeenten Anzegem en Zwevegem wil het IOED het verhaal van het landschap tussen Leie en Schelde in een regionaal perspectief brengen. Het Europese Jaar van het Culturele Erfgoed biedt de kans om dit op een gestructureerde en kwaliteitsvolle manier te doen.

Vernieuwde blik op het landschap

Met het festival hoopt Leiedal enerzijds zoveel mogelijk landschapsactoren bijeen te brengen en de krachten te bundelen, anderzijds om een breed en divers publiek te bereiken. Daarom slaat het ook de handen in elkaar met de lagere school van Tiegem. Directeur An Dubuquoy: “Het festival is een ideale gelegenheid om de kinderen op een leuke manier iets bij te leren over het landschap. De ene klas gaat waterdiertjes vissen, een andere gaat letterlijk aan de slag met natuurlijke materialen. Het uitkijkplatform op de speelplaats moet het orgelpunt worden. Voorbij de muren van de speelplaats heb je immers een prachtig zicht op het landschap in al haar facetten: van landbouw over bosjes en windmolens tot elektriciteitsmasten …

“Het uitkijkplatform is een perfecte illustratie van de ambitie die we met het festival hebben,” bevestigt burgemeester Gino Devogelaere. “Zoals het campagnebeeld doet vermoeden, willen we het landschap vanuit een ongewoon, verrassend perspectief (doen) bewonderen. Belangrijk is dan ook dat het festival voor iedereen toegankelijk is. Op zondag zijn er bijvoorbeeld niet alleen wandelingen of lezingen, maar ook workshops voor kinderen en muziek. Alle activiteiten van het Festival van het Landschap zijn erop gericht dat burger én beleid ons landschap opnieuw naar waarde schatten.”

Geen toevallig decor

Al sinds de middeleeuwen (10e-13e eeuw) is de regio Kortrijk een van de meest verstedelijkte gebieden in Europa. De open ruimte die overblijft, moeten we dan ook koesteren. Want ook al raakte ons landschap de afgelopen decennia verbrokkeld, verkaveld of getemd, het landschap bezit nog voldoende anker- en oriëntatiepunten om betekenisvol te zijn. Het is precies de bedoeling van het Festival van het Landschap om dat cultuurhistorische landschap opnieuw naar waarde te (leren) schatten en als leidraad te hanteren bij het uitstippelen van een toekomstig openruimtebeleid voor de regio.

“Het gemeentebestuur van Zwevegem wil van de bescherming van de open ruimte een absolute beleidsprioriteit maken, wat ook als dusdanig verwoord werd in het bestuursakkoord,” vult burgemeester Doutreluingne aan. “Samen met Transfo vormt het exclusieve, mooie landschap hét aantrekkingspunt van onze gemeente. Zwevegem wil dat dan ook in de kijker plaatsen met de opmaak van een lokaal klimaatplan, waarover al heel wat inkt vloeide.”

Het decor van het festival is dan ook niet toevallig gekozen. Zowel door Anzegem als door Zwevegem lopen trage wegen die de toevallige passant anders nooit ontdekt. Met tal van wandelingen en fietstochten speelt het Festival van het Landschap hier perfect op in. Zo is er een fietstocht langs de Trimaarzate, herbeleef je het roemrijke lokale verleden langs de fortengordel en de dubbele linie in het land van Mortagne, en kan je een prachtige lus maken door het landschap aan de hand van boeiende luisterverhalen. En dan zijn er nog de vele andere activiteiten…

Regionale ruimtelijke visie

De afgelopen jaren werkte Leiedal al een regionale ruimtelijke visie uit die aan een nieuw toekomstbeeld voor de regio Zuid-West-Vlaanderen bouwt, op basis van drie ruimtelijke krachtlijnen. Een van die krachtlijnen - het activeren van productieve landschappen - zet in op meervoudig ruimtegebruik (landbouw, recreatie, energie, erfgoed, water, bos en natuur) van het landschap. Het organiseren van publieksmomenten binnen het Europese Jaar van het Erfgoed zoals het Festival van het Landschap moet de lokale besturen aanzetten om het landschap ook op te nemen in de gemeentelijke, ruimtelijke en sectoroverschrijdende visies en geeft het signaal dat ze hiervoor in de toekomst bij Leiedal en/of de projectgroep terecht kunnen.

Van 25 maart tot en met 31 maart strijkt het Festival van het Landschap in Tiegem neer, een week later is het de beurt aan Sint-Denijs. Voor het volledige programma en alle andere praktische informatie kan je op de website www.festivalvanhetlandschap.be terecht, er bestaat ook een afzonderlijke Facebookpagina.