Gezocht: multidisciplinair expertenteam voor onderzoek naar een verticaal en circulair bedrijfsgebouw

Published on 01/04/2021 - 10:57

De vraag naar ruimte om te ondernemen blijft stijgen in Zuid-West-Vlaanderen. Het structurele tekort aan ruimte (en andere “grondstoffen” zoals water, energie, ...) dwingt ons echter om oplossingen te zoeken voor die schaarste. De principes die voortvloeien uit de circulaire economie en circulair bouwen bieden hiervoor misschien wel een antwoord.

Uit deze gedachtengang vloeit dan ook het pilootproject “De Stapel”. Door een bedrijventerrein verticaal te gaan stapelen, wordt alvast ruimte bespaard, wordt het landschap minder aangesneden en ontstaan er nieuwe opportuniteiten voor landschapsontwikkeling, biodiversiteit en robuuste watersystemen. Door ruimte te delen, is er minder verharde oppervlakte nodig en ontstaan er kansen om materialen te gaan hergebruiken. Kan een bedrijventerrein zich verticaal gaan oriënteren?

  De Stapel

  Uiteindelijk wil Leiedal de bouw van ‘De Stapel’ realiseren op één van haar eigen gronden op het bedrijventerrein ‘Evolis’. Het circulair denken zit vervat in het gestapeld bouwen van bedrijven en kmo's, zodat grond wordt uitgespaard en zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik mogelijk wordt. Leiedal wil de markt voorbereiden door het model van “De Stapel” grondig te onderzoeken en te verfijnen, zodat private investeerders overtuigd kunnen worden. Dit omvat het verkrijgen van knowhow rond ruimtelijke, architecturale en technische dimensies, maar ook naar organisatieleer, beheersmatige en juridische dimensies. Daarnaast moet ook kennis opgedaan worden over de vraag naar dergelijke concepten bij kmo's (marktbevraging), en de duurzaamheids- en circulaire voordelen ervan (water, energie, materiaalbeheer, mobiliteit, ...). De bedoeling is te komen tot een overtuigend en aantrekkelijk dossier dat klaar is om in de markt te zetten, in functie van het inspireren van een publiek-private samenwerking. Dergelijke inzichten zullen niet louter voor het pilootproject ‘De Stapel’ van belang zijn. Het moet een blauwdruk worden voor andere projecten voor gestapeld ruimtegebruik in de regio. De lessen rond de haalbaarheid en oplossingen in “De Stapel” zullen eveneens aangewend worden om nieuwe bedrijven te coachen rond de inplanting en vestiging op bedrijventerreinen van Leiedal.

  Het voorwerp van de opdracht is de volledige studieopdracht voor onderzoek naar een verticaal circulair bedrijfsgebouw voor gestapelde productie. We zoeken een multidisciplinair expertenteam dat inzet op vier parallelle trajecten:

  1. Ontwerpend onderzoek naar het verticale en circulaire bedrijfsgebouw voor gestapelde productie met een voorontwerp als resultaat
  2. Een blauwdruk/instrument voor toekomstige circulaire bedrijfsgebouwen
  3. Een communicatietraject samen met de projectgroep van Circ-NSR
  4. De verlening van juridisch advies

   

  Circ NSR opdrachtdocument

  Alle verdere info kun je downloaden via deze link.

  Meer informatie?

  Ewout Vanvooren
  ewout.vanvooren@leiedal.be
  tel. 056 24 16 16