Intercommunale Leiedal

Gezocht: pps-partner voor realisatie multifunctioneel project 'Torkonjestraat' in Marke

Datum

Het Project

Leiedal wil voor een multifunctioneel project in Marke, deelgemeente van Kortrijk, graag samenwerken met een private partner.

Het multifunctionele project vormt het sluitstuk van aanpalende grootschalige ontwikkelingen, waaronder kmo-zone Torkonjestraat (Leiedal), woonzone De Prinse (Koramic Real Estate) en het Decauvillepark (Leiedal en de stad Kortrijk). 

Het projectgebied beslaat circa 10.400 m², verdeeld over twee terreinen langs de N43, een verbindingsweg tussen de zuidelijke deelgemeenten en het centrum van de stad Kortrijk.

In samenspraak met Leiedal en binnen de krijtlijnen van het ruimtelijke uitvoeringsplan Marke-Torkonjestraat van 9/6/2014, kan de private partner het multifunctionele project zowel ruimtelijk, architecturaal als programmatorisch zelf definiëren. Het ruimtelijke uitvoeringsplan biedt een grote flexibiliteit. Wonen, handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele en recreatieve voorzieningen behoren allemaal tot de mogelijkheden. Verder legt de private partner ook een publiek plein aan en integreert hij een kleine beschermde woning in het project.

 

De troeven

Bijzondere troeven van het multifunctionele project ‘Torkonjestraat’:

• ligging langs een belangrijke invalsweg van Kortrijk

• vlak bij de ring R8 met onmiddellijke aansluiting op de E17 en E403

• volledig nieuwe en aantrekkelijke omgeving, waaronder het Decauvillepark,
   een nieuwe toegang tot de zone en een volledige heraanleg van de N43

• erkend als “gebied geen archeologie”

• recht van opstal mogelijk

• Leiedal kan, afhankelijk van het gekozen programma, geïnteresseerden doorverwijzen

Doelstellingen

Van de private partner wordt verwacht dat hij het project realiseert en commercialiseert. Leiedal ontvangt in ruil een vergoeding voor de grondwaarde. Deze grondwaarde staat in relatie tot het te ontwikkelen programma.

Procedure

Om tot een partnerschap te komen, organiseert Leiedal een oproep in twee fases. In de selectiefase selecteert Leiedal maximaal drie deelnemers die uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. In de beoordelingsfase beoordeelt Leiedal de ingediende offertes met de bedoeling een of meerdere voorkeurinschrijvers aan te duiden.

De samenwerking neemt de vorm aan van een contractuele publiek-private samenwerkingsovereenkomst tussen Leiedal als publieke partner enerzijds en de nog aan te duiden private partner(s) anderzijds.

Leiedal stelt de gronden doorgaans via een recht van opstal ter beschikking aan een private partner, die er op basis van een pps-overeenkomst het project realiseert. Dat betekent dat bij verkoop aan de eindgebruiker de private partner tussenkomt voor de opstal en Leiedal voor het grondaandeel. Leiedal is bereid om andere manieren van werken in overweging te nemen voor zover er een meerwaarde is voor Leiedal en/of de toekomstige bewoners.

Geïnteresseerde partijen kunnen tot vrijdag 25 oktober 2019 om 11 uur aan de selectiefase deelnemen. 

Info

Spreekt deze oproep je aan of heb je interesse in dit project? Vul hier je gegevens in en en krijg toegang tot de online dataroom, met uitgebreide info over het project en de opdracht. Kandidaturen worden verwacht uiterlijk vrijdag 25 oktober om 11 uur.

Je contactpersoon voor alle vragen over dit project is Françoise Maertens (fma@leiedal.be).