Intercommunale Leiedal

Grote belangstelling voor nieuwe toekomst van voormalige bedrijfssite Isocab

Datum

Op maandagavond 1 juli zakte een 70-tal nieuwsgierige buren af naar de verlaten bedrijfssite Isocab in Bavikhove.

Het stadsbestuur en de intercommunale Leiedal koesteren de ambitie om hier een nieuwe toekomstgerichte kmo-zone 'Treurniet' te ontwikkelen. Deze site heeft een bruto oppervlakte van circa 5 ha en zal, na grondige reconversie, plaatsbieden aan meerdere kleine ondernemingen en misschien 1 grotere speler.  

Tijdens het infomoment werden de eerste ontwerpplannen toegelicht en konden de buren hun bezorgheden kwijt aan de verschillende projectmedewerkers. De concrete realisatie is niet meteen voor morgen, voor de realisatie van dergelijk project is uiteraard heel wat studiewerk vereist, nu volgt alvast de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Bij de kwalitatieve herinvulling van deze site, gelegen langs de Treurnietstraat, zal maximaal rekening gehouden worden met de leefbaarheid van de buurt, zo komen er water- en groenbuffers en gaat speciale aandacht naar de vlotte mobiliteit in de ruimere omgeving.

Lees meer