Intercommunale Leiedal

Inspiratiesessie tijdelijk gebruik

Datum

Elke gemeente heeft ze wel: leegstaande panden, al dan niet erfgoed. Een verlaten fabriek, een verzuchtend zaaltje, een stil oud-commissariaat… Niemand wordt er beter van. Waarom zouden we die plekjes dan niet nuttiger invullen en tijdelijk herbestemmen? Zo komt er weer leven in de lege brouwerij!

De intercommunale Leiedal wil de lokale besturen inspireren bij het omgaan met tijdelijke herbestemmingen en het duurzaam beheren van leegstaande panden. Daarom organiseren we een inspiratiesessie op 30 maart in het Atypisch Atelier Publiek van Bolwerk, Spinnerijstraat 105, Kortrijk (naast Kanaal 127). We laten onder meer Linda Boudry van het Kenniscentrum Vlaamse Steden, Ruben Benoit van Bolwerk en Bert Destoop van LOKAAL aan het woord.

Deze inspiratiesessie is bedoeld voor de gemeentelijke medewerkers en beleidsmakers die in contact komen met het tijdelijk gebruik van panden: stedenbouw, cultuur, vrije tijd, patrimonium, economie... Inschrijven kan via deze link. 

Programma

  • 12u30 ontvangst met soep en brood
  • 13u00 lezing Linda Boudry (Kenniscentrum Vlaamse Steden)
  • 14u00 getuigenissen: Ruben Benoit (Bolwerk), Bert Destoop (Lokaal) en Leopold Dekeyser (Think Urban)
  • 15u00 rondetafelsessies: wat zijn de noden en vragen bij de lokale besturen?
  • 16u15 einde