Introductie ruimtelijk beleidsplan

luchtfoto regio ruimtelijk beleidsplan

In de loop van haar 60-jarige bestaan heeft Leiedal de lokale besturen altijd bijgestaan bij het uittekenen van hun toekomst. In vorige decennia gebeurde dat door gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen op te maken en te herzien. Vandaag is er een new kid in town: het ruimtelijke beleidsplan. Leiedal staat klaar voor de opmaak van zulke gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen en heeft daarvoor een methodiek uitgewerkt waarbij we ook focussen op intergemeentelijke aspecten. 

Ruimtelijk beleidsplan als nieuw planningsinstrument

Met het decreet van 8 december 2017 introduceerde de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een volledig nieuw planningssysteem: de ruimtelijke beleidsplannen.

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit een strategische visie en uit één of meer beleidskaders die samen het kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangeven. De strategische visie bevat de visie op lange termijn voor de ruimtelijke ontwikkeling en beschrijft de uitdagingen die op de gemeente afkomen, de ambities van de regio en de gemeente, de doelstellingen voor het ruimtelijke beleid en de vertaling hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling.

De strategische visie wordt geconcretiseerd in beleidskaders. Beleidskaders beschrijven onder meer hoe en met wie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. Het beleidsplan wordt omkaderd door onderzoeksrapporten, beleidsacties en monitorings- en evaluatierapporten.

Leiedal staat klaar!

Om haar gemeenten optimaal te ondersteunen bij de opmaak van dit nieuwe type plannen heeft Leiedal een praktische methodiek uitgewerkt die gericht is op impact en efficiëntie. Lees meer via de knop hieronder en ontdek de krachtlijnen van onze aanpak! 
 

Lees meer

Published on 03/26/2020 - 09:06