Intercommunale Leiedal

Kmo-zone De Prinse, nieuwe ruimte om te ondernemen in Marke

Datum

Startschot infrastructuurwerken brengt finish 'project Torkonjestraat' dichterbij

Het stadsbestuur van Kortrijk en intercommunale Leiedal gaven op maandag 6 mei het definitieve startschot voor de infrastructuurwerken van de kmo-zone De Prinse en het Decauvillepark, samen met studiebureau Sweco en aannemer Olivier Construct. Het lokale bedrijventerrein biedt ruimte aan een 15-tal kmo’s en ambachtelijke bedrijven en kan op heel wat interesse rekenen. Langs de kmo-zone komt het Decauvillepark, een groene corridor voor fietsers en wandelaars die het ontmoetingscentrum met het stadsrandbos verbindt. Op de kop van de zone, langs de Kardinaalstraat, komt een project met gemengde functies.

Ruimte voor 12 tot 15 kleine of middelgrote bedrijven

Kmo-zone De Prinse heeft een aanbod van circa 50.000 m² voor 12 tot 15 kleine of middelgrote bedrijven. De oppervlaktes van de bedrijfspercelen variëren tot max. 5000 m². De interesse van bedrijfsleiders in dergelijke percelen is alvast groot en komt uit diverse hoeken, van schrijnwerkerij en schilderwerken, over machineproductie tot groothandel in kunststoffen.

Dankzij de uitstekende ligging, op hooguit 800 meter van de R8 en E17 en 900 meter van de dorpskern van Marke, is deze zone vlot bereikbaar met de auto én met de fiets. Bovendien biedt de nieuwe toegangsweg van de zone ook de mogelijkheid voor een verbeterde ontsluiting van de wijk ‘Povere Leute’.

Bij de ontwikkeling van de kmo-zone moest rekening gehouden worden met het voormalige stort. Daarnaast vormden ook het reliëf, de afwatering en de waterbuffering op het terrein een hele uitdaging.

Ondertussen zijn de noodzakelijke studies en onderzoeken achter de rug en start aannemer Olivier Construct uit Izegem met de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken. De distributienet-beheerders voorzien begin 2020 de nutsleidingen. Midden 2020 wordt de infrastructuur opgeleverd.

Decauvillepark en vernieuwde park OC als nieuwe groene verbinding voor fietsers en wandelaars

De omgevingsaanleg van de kmo-zone, het Decauvillepark en het vernieuwde park van het OC volgt in een tweede fase op de infrastructuurwerken. Het Decauvillepark is een groene corridor voor fietsers en wandelaars die het ontmoetingscentrum met het stadsrandbos verbindt. De fiets- en wandelverbinding takt ook aan op de voetweg aan de overzijde van de Torkonjestraat, richting Hostellerie Klokhof.

De totale breedte van de groenzone varieert van minimum 20 meter ter hoogte van de Kardinaalstraat, tot maximum 45 meter centraal tussen de kmo-zone en de toekomstige woonontwikkeling van Koramic Real Estate. Het park omvat een breed fiets- en wandelpad, enkele wadi’s en bufferbekkens.

De bestaande houtkant tussen het park en de toekomstige woonzone van Koramic Real Estate accentueert het voormalige smalspoor, type ‘Decauville’ (naam van de fabrikant van deze spoortjes en bijbehorend spoormaterieel). Het smalspoor werd begin 20e eeuw gebruikt om klei te vervoeren tussen de groeves en de pannenfabriek.

De Stad Kortrijk nam het initiatief om bij te dragen in de realisatie van het Decauvillepark. Bovendien legt de stad een link met het ontmoetingscentrum van Marke, door het park rond het OC  opnieuw aan te leggen. Deze aanleg valt samen met de aanleg van het Decauvillepark. 

 

Publiek-private samenwerking voor de kop van de kmo-zone

Op de kop van de zone, ter hoogte van het voormalige restaurant De Kleine Prins, realiseert Leiedal samen met een private partner een gemengd project. Het project is het resultaat van een oproep die voor de zomer wordt gelanceerd. De ontvangen voorstellen zullen worden beoordeeld op basis van programma, ruimtelijke en architecturale kwaliteit, belevingswaarde, etc. Uiteindelijk gaan Leiedal en de stad Kortrijk met het beste voorstel door.

Dit project omvat de realisatie van een gebouw dat verschillende functies kan hebben, van wonen, handel, horeca, kleine bedrijfjes, kantoren en diensten, gemeenschapsvoorzieningen tot socioculturele en recreatieve functies. Kleinhandel die de concurrentiepositie van het centrum van Kortrijk en het centrum van Marke ondermijnt, wordt evenwel niet toegelaten.

De private partner krijgt ook de opdracht om een aantrekkelijke buitenruimte te voorzien, in de vorm van een plein, dat de verschillende auto-, fiets- en wandeltrajecten met elkaar verbindt.

Link met andere projecten in de buurt

Begin 2021, dus na de realisatie van de kmo-zone De Prinse, beginnen het Agentschap Wegen & Verkeer, Aquafin en de Stad Kortrijk met de herinrichting van de N43 op het grondgebied van Marke en Aalbeke. Over een lengte van 2,6 km wordt de rijweg versmald zodat de snelheid wordt afgeremd. Daardoor komt er plaats vrij voor vrijliggende fietspaden. Er komt langs dit tracé ook een gescheiden rioleringsstelsel.

Koramic Real Estate realiseert langs de Kardinaalstraat en de Keizerstraat een 50-tal nieuwe woonkavels. Leiedal, de stad en Koramic werken samen om deze verschillende projecten goed te integreren, bijvoorbeeld door het voorzien van groenbuffers en de realisatie van fiets- en wandelverbindingen.

Praktische info tijdens de werken

Het project van Leiedal voorziet in een nieuwe en betere verbinding tussen de Torkonjestraat en de achterliggende woonstraten. Het plein dat in het kader van de publiek-private samenwerking wordt aangelegd maakt deel uit van deze nieuwe verbinding. In afwachting van de realisatie van dit plein blijft de bestaande Kardinaalstraat open voor het verkeer: deze wordt pas geknipt eens de nieuwe verbinding er is.