Intercommunale Leiedal

Leiedal gaat resoluut voor deelmobiliteit in de regio

Datum

Intercommunale Leiedal wil een bredere doorbraak van autodelen en fietsdelen op regionale schaal realiseren en zette daarvoor een lokaal klimaatproject in de steigers. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel ondersteunt die ambitie en kent het project een subsidie van 187.500 euro toe. De minister verleent in totaal 12 miljoen euro subsidies aan 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. De doelstelling van de oproep "Lokale klimaatprojecten" is de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Een jury van deskundigen beoordeelde 180 aanvragen en selecteerde uiteindelijk 80 projectvoorstellen die een subsidie ontvangen van 75 procent van het investeringsbedrag. “De invulling van de verschillende projecten is divers, maar er wordt vooral ingezet op renovatie en duurzame mobiliteit. Het is logisch dat daar de focus ligt, want twee derde van de Vlaamse uitstoot buiten de energie-intensieve sectoren is afkomstig uit de transport- en gebouwensector”, zegt Koen Van den Heuvel.

De doorbraak van deelmobiliteit in niet-kernstedelijke gebieden verloopt nu nog erg moeizaam. Het doel van het project is een bredere doorbraak van autodelen en fietsdelen op regionale schaal. Dat wil het lokale klimaatproject realiseren door het aanbod van deelauto’s en deelfietsen op te drijven in alle (deelnemende) gemeenten in de regio Zuid-West-Vlaanderen, en tegelijk door potentiële gebruikers te laten kennismaken met deze nieuwe mobiliteitsdiensten. 

Samen met de organisatie Autodelen.net en de deelnemende steden en gemeenten wil Leiedal bepalen welk type autodelen voor elke buurt in Zuid-West-Vlaanderen het meest levensvatbaar is, o.a. via GIS-analyse (geografische informatie). Autodelen is immers iets zeer buurtgebonden. Vervolgens wordt ingezet op de regionale uitrol van 2 vormen van autodelen:

  • Via een operator die in een regionaal aanbod van deelwagens voorziet. Deze wordt geselecteerd via een openbare opdracht. Hierbij wordt gestreefd naar een regionale spreiding van deelauto’s. Ook voertuigen van lokale besturen kunnen eventueel worden opgenomen in het aanbod.
  • Via een platform voor particulier autodelen (kleine groepen burgers delen één of meerdere auto’s) voor de hele regio. Deze vorm van autodelen is namelijk de goedkoopste manier om een aanbod aan deelwagens te creëren.

Daarnaast wordt ingezet op de regionale uitrol van fietsdelen.