Intercommunale Leiedal

Leiedal lanceert PPS-oproep woonprojecten Nelca en Bergkapel in Lendelede

Datum

Leiedal wenst voor de invulling van twee woonprojecten in Lendelede met één of twee private partners samen te werken. Circa 90 à 100 wooneenheden komen in aanmerking voor een publiek-private samenwerking, verspreid over de projecten Nelca en Bergkapel. Het Woonproject Nelca omvat een 50 à 55-tal woningen, verdeeld over verschillende woonvormen zoals appartementen, rijwoningen en patiowoningen. De private partner realiseert ook een aantrekkelijk plein langs de Stationsstraat. Het Woonproject Bergkapel omvat een 40 à 45-tal woningen, eveneens verdeeld over verschillende woonvormen zoals appartementen, rijwoningen en gestapelde woningen.   

Bijzondere troeven van het project Nelca zijn:

 • ligging dicht bij het centrum van Lendelede
 • vlotte ontsluiting via de N36
 • volledig nieuwe en aantrekkelijke omgeving
 • projectgebied erkend als “gebied geen archeologie” 
 • recht van opstal mogelijk
 • vraag tot aansluiting bij Brownfieldconvenant Nelca mogelijk (o.a. met vrijstelling voor registratierechten indien inkoop) 
 • Leiedal kan de uitgebreide lijst van geïnteresseerde kandidaat-kopers naar het PPS-project doorverwijzen
 • controle over de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving van het woonproject, want in eigen handen

Bijzondere troeven van het project Bergkapel zijn:

 • ligging in het centrum van Lendelede
 • ligging aan de (toekomstige) groene long van Lendelede
 • quasi volledig uitgeruste openbare ruimte
 • projectgebied erkend als “gebied geen archeologie” 
 • recht van opstal mogelijk
 • Leiedal kan de uitgebreide lijst van geïnteresseerde kandidaat-kopers naar het PPS-project doorverwijzen

Om tot een partnerschap te komen organiseert Leiedal een oproep in twee fases: in de selectiefase selecteert Leiedal maximaal drie deelnemers die uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. In de beoordelingsfase beoordeelt Leiedal de ingediende offertes met de bedoeling één of meerdere voorkeurinschrijver(s) aan te duiden.  

Leiedal schrijft de opdracht uit voor beide projecten samen en verwacht van de weerhouden deelnemers dat zij een voorstel formuleren voor beide projecten.  Leiedal wijst beide projecten bij voorkeur toe aan één en dezelfde private partner, want samenwerken met één enkele partij is doorgaans eenvoudiger. Toch wordt er niet uitgesloten dat Leiedal elk van beide projecten aan twee verschillende partners toewijst. Dit zal het geval zijn als er in één offerte tussen beide projecten wezenlijke kwaliteitsverschillen zijn. 

De samenwerking neemt de vorm aan van een contractuele publiek-private samenwerkingsovereenkomst tussen Leiedal als publieke partner enerzijds en de nog aan te duiden private partner(s) anderzijds. 

Leiedal stelt de gronden doorgaans via een recht van opstal ter beschikking aan een private partner, die er op basis van een PPS-overeenkomst het project realiseert. Dit betekent dat bij verkoop aan de eindgebruiker de private partner tussenkomt voor de opstal (de woning) en Leiedal voor het grondaandeel. Leiedal is bereid om andere manieren van werken in overweging te nemen voor zover er een meerwaarde is voor Leiedal en/of de toekomstige bewoners. 

Geïnteresseerde partijen kunnen tot vrijdag 26 april (11u00) aan de selectiefase deelnemen

Info

Heeft u interesse in dit woonproject? Vul hier uw gegevens in en ontvang de link naar de online dataroom.

Uw contactpersoon voor dit project is Stijn Vannieuwenborg (svn@leiedal.be)