Intercommunale Leiedal

Leiedal zet met aankoop Textielhuis in op kernversterking in Kortrijkse binnenstad

Datum

Leiedal zet in op kernversterking door het verweven van economische activiteiten. Kantoren, culturele activiteiten, wonen … Verschillende functies moeten in de stadskern aanwezig blijven zodat wonen en werken hand in hand gaan en een levendige stadskern behouden blijft. Om deze visie kracht bij te zetten, koopt Leiedal het Textielhuis, waarin de kantoren van het ABVV gehuisvest zijn, en het aanpalende hoekpand, waar tot voor kort een handtassenwinkel gevestigd was. 

Kernversterking & verweving: territoriale transities voor de toekomst

De stad Kortrijk werkte naar aanleiding van de realisatie van het Beneluxpark een visie uit voor de vestiging van kantoren op haar grondgebied. De stad maakt daarbij een onderscheid tussen kleinere en grotere kantoren. Grotere kantoren kunnen een plaats vinden buiten de stadskern, een vestiging in de binnenstad is voor dergelijke kantoren vaak problematisch. Er is te weinig parkeerplaats op het eigen terrein of de ruimere regio is niet snel genoeg bereikbaar.

Kleinere kantoren moeten een plaats vinden in de binnenstad. Voor een bruisende en levendige binnenstad is het immers belangrijk dat de mensen er komen werken en dat kantoren er zich kunnen vestigen.

Aan deze visie van kernversterking wenst Leiedal verder te werken door de strategische aankoop van een aantal panden in de Rijselsestraat en de Jan Persijnstraat. Ongeveer 2500 m² vloeroppervlakte wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe invulling. De nadruk ligt daarbij vooral op de realisatie van ruimte om te ondernemen, aan te vullen met gemengde functies.

Publiek-private samenwerking voor de renovatie van de panden

“De aangekochte panden zijn centraal gelegen, dichtbij het station van Kortrijk, zitten goed verweven in de stadskern en hebben een grote erfgoedwaarde. Drie parameters die voor Leiedal doorslaggevend waren om deze panden aan te kopen,” legt directeur Filip Vanhaverbeke uit. 

Voor de renovatie en eventuele uitbreiding van de bestaande gebouwen zal Leiedal een oproep lanceren voor een publiek-private samenwerking (pps). Die samenwerking omvat de realisatie van een bouwblok dat verschillende functies kan hebben, van kantoren en diensten, handel, horeca, gemeenschapsvoorzieningen tot socioculturele en recreatieve functies. 

De ontvangen voorstellen zullen worden beoordeeld op basis van programma, ruimtelijke en architecturale kwaliteit, belevingswaarde, enzovoort. Uiteindelijk gaan Leiedal en de stad Kortrijk met het beste voorstel door. 

Een nieuwe toekomst

Het ABVV was bijna een eeuw lang prominent aanwezig in de Rijselsestraat en het centrum van Kortrijk. Decennialang was het Textielhuis een centrum voor werk en een ontmoetings-plaats. Niet alleen voor de socialistische vakbond, maar ook voor organisaties, verenigingen en mensen die de waarden van het ABVV konden waarderen. Het Textielhuis werd destijds gebouwd en verbouwd vanuit de nauwe link tussen dienstverlening en vakbondswerk, en verleende geregeld onderdak aan sociale activiteiten, bijeenkomsten en een café. 

“Met het vertrek van het ABVV uit het Textielhuis verdwijnt een stuk geschiedenis, maar er wordt wel volop aan een nieuwe toekomst gewerkt. Het ABVV blijft met zijn hoofdkantoor op het Conservatoriumplein prominent aanwezig in het Kortrijkse centrum. Dat kantoor wordt op termijn gemoderniseerd en zal gelegenheid bieden tot vergaderingen, bijeenkomsten en de voortzetting van het syndicaal werk in de regio,” aldus Erik Van Deursen, Provinciaal Secretaris ABVV West-Vlaanderen.

De interne ABVV-diensten en -werkingen die nu nog in Het Textielhuis gehuisvest zijn, krijgen een plaats in een nieuw en modern centralisatieproject elders in de provincie. Een investering die kadert in de groeiende provinciale aanpak van het ABVV. 

Het ABVV juicht toe dat de uitstraling en het historische karakter van het gebouw bewaard zullen blijven. Dat ondernemen er centraal zal staan, is evenmin een probleem: vakbondsafgevaardigden zijn en blijven immers ondernemend-direct-op-de-werkvloer. 

Een brok geschiedenis

Zowel het Textielhuis als het aanpalende hoekpand was oorspronkelijk eigendom van de familie Vercruysse, sinds de 18e eeuw actief in de textielindustrie en -handel. Het pand op de hoek heette al in de 15e eeuw Den Beer. Lange tijd was het een restaurant, tot er van 1931 tot 1997 een bekende lederwarenzaak werd uitgebaat die de oude naam bleef behouden. (zie addendum)

Het andere pand dateert van 1948 en draagt de naam Textielhuis, een verwijzing naar de grootste vakbondsafdeling uit de streek. Het was ook het lokaal van diverse socialistische en vrijzinnige verenigingen, maar stond open voor iedereen. Achteraan en op de verdiepingen bevonden zich tot 1995 de kantoren van het ABVV, die uitkwamen in de Jan Persijnstraat. Later kwamen daar nog meerdere nieuwe ABVV-diensten en -werkingen bij. 

In het Textielhuis bevinden zich drie waardevolle wandschilderijen van Albert Saverys, een schilder van de Latemse School en een van de meest toonaangevende kunstschilders van het interbellum. De grote schilderijen geven twee Leiezichten en het interieur van een textielfabriek weer. Ze stellen respectievelijk het roten, het drogen en de mechanische verwerking van het vlas voor. Het spreekt voor zich dat deze kunstwerken bewaard zullen blijven.

Schepen Wout Maddens concludeert: “Met deze aankoop investeert Leiedal in ruimte voor werkgelegenheid in de binnenstad. Dat past perfect in de visie van de stad om zo veel mogelijk werkplekken in het centrum te behouden.”