Intercommunale Leiedal

Leiedal zoekt partner voor realisatie Facilitycenter (LAR)

Datum

Ontwikkeling transportzone LAR

Leiedal en de stad Menen werken, samen met de POM West-Vlaanderen, aan een transformatieproces van de transportzone LAR, deels gelegen op het grondgebied Menen en deels op het grondgebied Kortrijk. De LAR moet zo groeien van een puur transportcentrum naar een modern logistiek bedrijvenpark. Om tot een volwaardige transformatie te komen en bovendien gepast in te spelen op de nieuwe noden op vlak van dienstverlening is de realisatie van een Facilitycenter een absolute must. Deze transformatie zal aan de hele site een belangrijke meerwaarde bieden.  

Leiedal is eigenaar van een aantal onbebouwde gronden en een leegstaand gebouw (voormalige horecazaak “Interroutier”) op de transportzone LAR (grondgebied Menen), meer bepaald op het kruispunt tussen de bestaande transportzone LAR (noord) en de nieuwe zone LAR zuid, in volle ontwikkeling. 

Leiedal zoekt een private partner om op deze locatie (zwart aangeduid op kaart hieronder) een Facilitycenter te realiseren en uit te baten (of te laten uitbaten).

De opdracht

De opdracht bestaat erin om een Facilitycenter te ontwikkelen en uit te baten conform de bestemmingsvoorschriften van het BPA, met name zone met bestemming “transportcentrum”. Het project moet complementair zijn qua activiteiten aan het Businesscenter dat door de stad Menen wordt gerealiseerd in het douane entrepot.  Leiedal wenst verder vooral te focussen op de logistieke - en ondersteunende diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werknemers en bezoekers van de LAR zoals hotel/motel - horeca/voeding eventueel in combinatie met beperkte shopfaciliteiten en andere ondersteunende functies.

De projectgrond heeft een totale oppervlakte van ongeveer 3700m² en kan binnen de lijnen van het BPA en de randvoorwaarden (zoals in het opdrachtdocument bepaald) ingevuld worden door de inschrijver.

De oproep gebeurt in twee fases:

  • in de selectiefase selecteert Leiedal maximaal drie deelnemers die uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen,
  • in de beoordelingsfase beoordeelt Leiedal de ingediende offertes met de bedoeling één of meerdere voorkeurinschrijvers aan te duiden.

Interesse - kandidaturen

Geïnteresseerde partijen kunnen tot vrijdag 29 maart 2019 (12u00) aan de selectiefase deelnemen. 

Vul hier uw gegevens in en ontvang het opdrachtendocument