Intercommunale Leiedal

Nelca, startschot infrastructuurwerken brengt finish dichterbij

Datum

Het gemeentebestuur van Lendelede en de intercommunale Leiedal waren tevreden op woensdag 8 november het definitieve startschot te kunnen geven voor de infrastructuurwerken van het nieuwe Nelca, samen met studiebureau Demey, Infrax en aannemer Olivier Construct. Werken en wonen in dit nieuwe kloppende hart van Lendelede kan nu al op heel wat interesse rekenen.

Klaar voor de toekomst

Sinds het faillissement van de textielgroep Dejaeghere in 2007 lag de ruim 10 hectare grote Nelcasite er verlaten en verwaarloosd bij: een doorn in het oog van vele inwoners. Eind 2011 kocht Leiedal de site aan. Dergelijke ingrijpende projecten vragen een specifieke aanpak. Bij de herontwikkeling moest rekening gehouden worden met de bodemverontreiniging en asbestproblematiek. Daarnaast vormden ook het reliëf, de afwatering en de waterbuffering op het terrein een hele uitdaging.

Ondertussen zijn de noodzakelijke afbraak- en saneringswerken achter de rug en start aannemer Olivier Construct uit Izegem met de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken. Tegelijk loopt de herinrichting van een deel van de Stationsstraat. Infrax en de Watergroep verplaatsen en vernieuwen er de vaak verouderde nutsleidingen, zoals gas, elektriciteit en water. Bovendien komt er een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het regenwater en het afvalwater vanaf alle privékavels apart zullen moeten worden afgekoppeld.

Transformatie tot nieuw kloppend hart van Lendelede

De site is van strategisch belang voor de gemeente Lendelede vanwege de schaal, de ligging vlak bij het centrum en de opportuniteiten die ze zal bieden, zoals bijkomende ruimte om te ondernemen, een nieuwe verbindingsweg en een sterke opwaardering van de Stationsstraat.

Door haar specifieke ligging krijgt de site Nelca een gemengde invulling. Ruim 7 hectare wordt ingericht als nieuwe ruimte voor kmo’s. Een nieuwe verbindingsweg, fiets- en wandelroutes, een multifunctioneel plein en waterbuffers dragen bij tot een kwalitatieve openbare ruimte. In de Stationsstraat ten slotte komen zowat 40 nieuwe wooneenheden. Zo krijgt de straat opnieuw het typische karakter van een woonstraat.

Grote interesse in werken en wonen op Nelca

Bedrijfsleiders toonden de voorbije jaren massaal interesse in Nelca. Begin 2018 actualiseert Leiedal al deze ruimtevragen en zij hoopt eind 2018 de eerste verkopen te kunnen realiseren. Samen met een nog te selecteren private partner wil Leiedal tegen 2020 ook een antwoord bieden op de woondroom van tientallen geïnteresseerden op de kandidatenlijst.

Praktische info tijdens de werken

Tijdens de aanpassingswerken aan de nutsleidingen wordt in de Stationsstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Deze gewijzigde verkeerssituatie start op 6 november en zal ongeveer duren tot februari 2018. Aansluitend, bij de start van de rioleringswerken, zal de Stationsstraat volledig onderbroken worden. Behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden zal de totaal vernieuwde Stationsstraat opnieuw helemaal toegankelijk zijn tegen het zomerverlof van 2018. Het einde van alle werken, ook die op Nelca zelf, is voorzien voor het voorjaar 2019.

Algemeen