Intercommunale Leiedal

Ontwerp masterplan voetbalstadion klaar

Datum

De Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal kondigden eind 2017 aan dat ze samen de realisatie van een nieuw stadion voor KV Kortrijk op Evolis grondig zouden verkennen via ontwerpend onderzoek. De krijtlijnen van het masterplan zijn intussen duidelijk, inclusief enkele simulaties.

Een gedeelte van Evolis - circa 8 ha, palend aan de Oudenaardsesteenweg - is voorbehouden als gebied voor stedelijke ontwikkeling. Na een oproep via de Vlaams bouwmeester werd eind 2017 het ontwerpteam B-Architecten – BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult geselecteerd door de raad van bestuur van Leiedal. Dit team werkte de afgelopen maanden nauw samen met Leiedal en de stad aan een masterplan voor de site. Via ontwerpend onderzoek gingen ze na hoe een multifunctioneel voetbalstadion voor KV Kortrijk op een duurzame, kwalitatieve en geïntegreerde wijze kan gerealiseerd worden op het terrein. In het onderzoek is uitdrukkelijk aandacht besteed aan mobiliteit en zorgvuldig ruimtegebruik. Het eindresultaat van deze opdracht is geen architecturaal ontwerp maar een masterplan. De krijtlijnen van het masterplan zijn nu duidelijk en vormen de basis voor de verdere stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de plannen van het stadion in een volgende fase.

De ontwerpers kiezen ervoor de “kop” van Evolis te ontwikkelen als een duurzame multimodale stadspoort ingebed in het snelweglandschap, met een hoge belevingswaarde. Er wordt geopteerd voor de realisatie van enkele afzonderlijke gebouwen, op een doordachte wijze ingeplant in de beschikbare open ruimte. De eyecatcher is het voetbalstadion met 15.000 plaatsen met inbegrip van een staantribune. De ontwerpers schuiven de realisatie van een kwalitatief stadion ‘op zich’ naar voren, uiteraard inclusief bars en VIP-ruimtes maar zonder de integratie van allerlei andere functies in de schil. De kostprijs van een dergelijk stadion wordt geschat op een bedrag tussen 40 en 50 miljoen euro, exclusief de kostprijs voor de grond en parking. Het nevenprogramma wordt geconcentreerd in een multifunctioneel gebouw. Dit vernieuwend concept op het vlak van ruimte om te ondernemen groepeert in meerdere verdiepingen een combinatie van maakateliers, toonzalen, horeca, recreatie en kantoren. Voor retail is er op de site geen plaats. Het stapelen van al deze functies in meerdere lagen is ingegeven door zorgvuldig ruimtegebruik. Een aantrekkelijk plein verbindt deze functies. Langs de E17 voorziet het ontwerpteam een drietal losstaande gebouwen in een groene omgeving. In deze gebouwen kan een hotel worden ondergebracht. Aan de ingang van Evolis is er plaats voor een mobiliteits- en facilitypunt, met inbegrip van een parkeergebouw. Dit mobiliteits- en facilitypunt zal functioneren voor zowel het voetbalstadion, het multifunctioneel gebouw, Evolis, het aanpalende bedrijventerrein De Pluim en eventueel als park & ride voor de stad. 

Bij de opmaak van het masterplan hebben de ontwerpers bijzondere aandacht gehad voor een aantal belangrijke duurzaamheidsprincipes. Een eerste is inzetten op verdichting om de open ruimte maximaal te vrijwaren. Naast het stapelen van verschillende functies in een multifunctioneel gebouw en de realisatie van een parkeergebouw van meerdere verdiepingen, zullen de aanwezige parkings van Evolis maximaal ingeschakeld worden voor het voetbalstadion. Een tweede is een uitdrukkelijke focus op duurzame mobiliteit om autoverkeer zo veel als mogelijk te beperken. Het masterplan voorziet in zachte verbindingen voor voetgangers en fietsers. Er is de onmiddellijke nabijheid van het Guldensporenpad en het Luipaardpad en voor de fietsers zijn er twee grote fietsenstallingen voorzien: een in het mobiliteits- en facilitypunt en zelfs een in de plint van het voetbalstadion.

Een globale ontwikkeling van het volledige programma via een publiek-private samenwerking geniet de uitdrukkelijke voorkeur. Daarbij krijgen private partners via een open oproep de kans om een voorstel uit te werken binnen de contouren van het masterplan. Deze aanpak biedt garanties voor een kwalitatieve ontwikkeling, maximale synergiën tussen de verschillende onderdelen van het programma en het functioneren van Evolis als bedrijventerrein.

Meer informatie?

Vincent Van Quickenborne, burgemeester Kortrijk, 0495 84 69 36
Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen Kortrijk, 0474 92 22 82
An Vandersteene, schepen van Sport Kortrijk, 0475 68 62 01
Philippe De Coene, OCMW-voorzitter Kortrijk, 0477 45 32 32
Jozef Allijns, voorzitter KV Kortrijk, 0474 51 92 72
Koen Byttebier, voorzitter Intercommunale Leiedal, 0475 23 76 71