Intercommunale Leiedal

Opdracht opmaak masterplan voetbalstadion KV Kortrijk toegewezen

Datum

De raad van bestuur van intercommunale Leiedal besliste zopas om de opmaak van een masterplan voor de inplanting van een voetbalstadion op Evolis te gunnen aan het ontwerpteam B-Architecten – BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult. De ontwerper zal via ontwerpend onderzoek en in nauw overleg met alle stakeholders nagaan hoe een multifunctioneel voetbalstadion voor KV Kortrijk op een duurzame, kwalitatieve en geïntegreerde wijze kan gerealiseerd worden op het terrein. In dat onderzoek is uitdrukkelijk aandacht voor mobiliteit en zorgvuldig ruimtegebruik. Het eindresultaat van deze opdracht is geen architecturaal ontwerp maar een masterplan met de krachtlijnen. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van de architecturale plannen van het stadion in de volgende fase.

Inzetten op kwaliteit met de Vlaams Bouwmeester

Een gedeelte van Evolis - circa 8 ha, palend aan de Oudenaardsesteenweg - is voorbehouden als gebied voor stedelijke ontwikkeling. De raad van bestuur van Leiedal heeft, in samenspraak met de stad Kortrijk, op 27 oktober 2017 beslist om een procedure op te starten in samenwerking met de Vlaams Bouwmeester om de mogelijkheid tot het inplanten van een nieuw voetbalstadion op deze site verder te onderzoeken. Via het team van de Vlaams bouwmeester is een oproep naar geïnteresseerde ontwerpers gelanceerd.  Drie van de geïnteresseerde ontwerpteams die een offerte ingediend hebben in het kader van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, lichtten op 29 november 2017 hun plannen uitgebreid toe. De offertes werden beoordeeld op basis van het voorstel van aanpak, zowel inhoudelijk als organisatorisch, uiteraard rekening houdende met de vooropgestelde timing en budget.

Multidisciplinair team en sterk van plan aanpak

Het beoordelingsteam adviseert de raad van bestuur om het ontwerpteam B-Architecten - BRUT i.s.m. Mint en Idea Consult te weerhouden. De keuze valt op dit ontwerpteam vermits het verschillende interessante disciplines verenigt met zowel know-how op vlak van architectuur, stedenbouw en mobiliteit in combinatie met een sterk projectmanagement in functie van financiële haalbaarheid. Daarnaast getuigt het voorstel van een goed doordacht plan van aanpak. De aanpak van de tijdelijke vereniging B-architecten - BRUT differentieert zich van de overige indieners door specifiek te werken met verschillende thematische totaalscenario’s van in de beginfase van het ontwerpproces. Dit wordt door het beoordelingsteam als positief beoordeeld. Dit zorgt immers voor een eenvoudige en duidelijke communicatie met de diverse stakeholders in een complex proces als dit. Het is ook een hulpmiddel om de stakeholders te helpen bij het maken van de noodzakelijke keuzes en prioritisering. Tot slot vormt ook de continue financiële toetsing van de scenario’s een belangrijke meerwaarde in het dossier.

Verder verloop

Het masterplan dient afgerond te zijn tegen 30 juni 2018 en zal opgemaakt worden in nauw overleg met de verschillende stakeholders zoals de Stad Kortrijk, KV Kortrijk, intercommunale Leiedal, de Vlaamse overheid (MOW) en in afstemming met de bedrijven op Evolis, de supporters van KV Kortrijk…