Open Call Repairing the Present (S+T+ARTS): indienen mogelijk tot 21 november

Published on 11/04/2021 - 09:20

Tot 21 november 2021 kunnen kunstenaars zich aanmelden voor 21 Regionale Challenges over de European Green Deal & the New Bauhaus. In België slaan cleantech hub Snowball, Gluon en Intercommunale Leiedal de handen in elkaar om samen als Regional S+T+ARTS Center 2 fellowships te organiseren in de regio Zuid-West-Vlaanderen. 

(Inter)active Productive Landscapes

(Inter)active Productive Landscapes

De challenge (Inter)actieve Productive Landscapes wil onderzoeken hoe digitale technologieën lokale gemeenschappen, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers kunnen ondersteunen in hun ambitie om een meer evenwichtige relatie tussen natuur en mens te creëren.

Context

De open ruimte wordt wereldwijd bedreigd. Elke regio zoekt naar de beste oplossingen om haar specifieke, lokale uitdagingen aan te pakken. De regio Zuid-West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door groen-blauwe netwerken. Dit landschap brengt specifieke uitdagingen met zich mee in de ontwikkeling van een meer duurzame landbouw, biodiversiteit, duurzaam waterbeheer, het creëren van meervoudig gebruik van de open ruimte en originele benaderingen voor herbebossing, … In lijn met de Europese Green Deal streeft de regio naar een duurzame transitie en een meer evenwichtige relatie tussen mens en natuur. Via deze challenge biedt de intercommunale organisatie Leiedal verschillende gebieden en (leegstaande) sites in de regio Zuid-West-Vlaanderen als proeftuin aan. De kunstenaar(s) wordt uitgenodigd om een specifieke uitdaging (duurzaam waterbeheer, duurzame landbouw, biodiversiteit, …) te selecteren en zal betrokken worden bij de selectie van relevante sites. Het doel van de Fellowship is om een artistiek project te ontwikkelen dat het bewustzijn rond het belang van de kwaliteit van de open ruimte vergroot, ondersteund door digitale prototypes die concrete oplossingen aanreiken. 

Karakteristieken Fellowship

Deze Fellowship heeft een sterk interdisciplinair karakter en is gericht op het versterken van de kwaliteit van de open ruimte in de regio Zuid-West-Vlaanderen. De betrokkenheid van lokale communities (ondernemers, jongeren, beleidsmakers en onderzoekers) gedurende het hele proces is een noodzakelijk element. De potentie van het project om (internationaal) dupliceerbaar (instrumenten, methoden en resultaten) te groeien na afloop van de fellowship is eveneens een belangrijk criterium.

Via de Local Expert Group zal de kunstenaar toegang krijgen tot expertise/bedrijven/onderzoeksinstellingen op het gebied van AI, IoT, blockchain, big data en visualisatie technologieën zoals VR en AR. Bijkomende specifieke expertise die de kunstenaar nodig heeft voor de ontwikkeling en implementatie van het project zal worden geëvalueerd door de Local Expert Group.

(Inter)active productive landscapes: meer info en kandidaat stellen

  Built spaces in a network(ed) society

  Built spaces in a network(ed) society

  De challenge Built spaces in a network(ed) society onderzoekt hoe we met behulp van digitale technologie de bebouwde ruimte kunnen herbestemmen, met als doel nieuwe duurzame en inclusieve economische, sociale en culturele activiteiten mogelijk te maken.

  Context

  Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is de regio Zuid-West-Vlaanderen langzaam en gestaag geëvolueerd van een agrarisch gebied naar een regio met een belangrijk industrieel karakter. Deze economische transformatie heeft geleid tot de ontwikkeling van meerdere infrastructuren en een regionale identiteit met een uitgesproken ondernemers DNA. In lijn met de Europese Green Deal streeft de regio naar een duurzamere en inclusievere toekomst. De intercommunale organisatie Leiedal trekt resoluut de kaart van klimaatneutraliteit en wil onderzoeken hoe leegstaande en verlaten infrastructuren in de regio zinvol kunnen worden getransformeerd. Kunstenaars worden uitgenodigd om deze transitie te verdiepen, te verbreden, te verbeelden en/of te versnellen. Samen met de lokale gemeenschappen worden de kunstenaars uitgedaagd om nieuwe denkbeeldige en creatieve concepten/functies voor deze sites te ontwikkelen. Deze moeten huidige economische modellen die louter gericht zijn op groei bevragen, koolstof neutrale acties stimuleren en kritisch gebruik maken van digitale technologieën zoals AI, IoT, blockchain en big data. De kunstenaar(s) en/of kunstenaarscollectief kan één of meer sites selecteren en zal worden ondersteund door tech experts.

  Karakteristieken van de Fellowship

  Deze Fellowship heeft een sterk interdisciplinair karakter en is gericht op de transformatie van de bebouwde omgeving in een genetwerkte samenleving. De betrokkenheid van lokale communities (ondernemers, jongeren, beleidsmakers en onderzoekers) gedurende het hele proces is een noodzakelijk element. De potentie van het project om (internationaal) dupliceerbaar (instrumenten, methoden en resultaten) te groeien na afloop van de fellowship is eveneens een belangrijk criterium.

  Via de Local Expert Group zal de kunstenaar toegang krijgen tot expertise/bedrijven/onderzoeksinstellingen op het gebied van AI, IoT, blockchain, big data en visualisatie technologieën zoals VR en AR. Bijkomende specifieke expertise die de kunstenaar nodig heeft voor de ontwikkeling en implementatie van het project zal worden geëvalueerd door de Local Expert Group.

  Built spaces in a networked society: meer info en kandidaat stellen

   Wat bieden we aan?

   De geselecteerde kunstenaars krijgen een residentie van 6 maanden en een budget van 40,000 euro om mee te werken. De resultaten van de residenties komen in het najaar van 2022 in een pan-Europese tentoonstelling, waaronder bij ZKM in Karlsrühe en bij MAXXI Museum in Rome.

   Dit project wordt gefinancierd door S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts), een initiatief van de Europese Commissie, dat werd gelanceerd in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Het heeft als doel samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs en onderzoekers te ondersteunen om meer creatieve, inclusieve en duurzame technologieën te ontwikkelen.

   Repairing the Present - logo's

   Meer informatie?

   Starts Local Expert Group