Intercommunale Leiedal

Oprichtingsvergadering vzw Evolis

Datum

Op donderdag 20 april hebben de bedrijven van het businesspark Evolis zich verenigd in de vzw Evolis. Dit moet de samenwerking tussen de bedrijven onderling bewerkstelligen en hen ook meer slagkracht geven bij het organiseren van gezamenlijke initiatieven.

Hoogwaardig beheer op Evolis

Leiedal ontwikkelde het businesspark Evolis in Kortrijk en Harelbeke met bijzondere aandacht voor ontwerp, uitgifte en beheer. Evolis is een bedrijventerrein waar ecologie, economie en ruimtelijke kwaliteit hand in hand gaan. Dankzij een doorgedreven parkmanagement wil Leiedal die kwaliteit ook op lange termijn kan garanderen.

Leiedal legt de lat van dat parkmanagement hoog. Daarom werd in de verkoopsvoorwaarden onder meer de oprichting voorzien van de vzw Evolis, zodra er minstens vijf verkopen gerealiseerd zijn. Momenteel zijn er al vier bedrijven gevestigd. Nog zeven andere kochten de voorbije maanden een perceel op Evolis en starten binnenkort met de bouwwerken.

Projectoproep bedrijventerreinmanagement - VLAIO

Medio 2016 lanceerde de Vlaamse overheid een projectoproep bedrijventerreinmanagement. Met die oproep wil de Vlaamse overheid een financiële bijdrage leveren om bedrijventerreinen aantrekkelijker en duurzamer te maken. Vlaanderen wil zo de samenwerking stimuleren op het vlak van bijvoorbeeld duurzaam woon-werkverkeer, logistiek, energievoorziening, beveiliging, eco-efficiëntie en terreinonderhoud.

VLAIO en Leiedal zijn ervan overtuigd dat een park- of bedrijventerreinmanager moet worden ingezet om de samenwerking tussen de bedrijven in acties en projecten om te zetten. Met de nieuwe oproep bedrijventerreinmanagement kunnen bedrijventerreinverenigingen en –beheerders een dossier indienen om de komende drie jaar een subsidietoelage te krijgen voor de werkingskosten. De toelage gaat tot 60.000 euro voor een nieuwe bedrijventerreinvereniging en 40.000 voor bestaande bedrijventerreinverenigingen.

Leiedal diende in naam van de vzw Evolis een projectaanvraag in die begin 2017 ook werd goedgekeurd.

vzw Evolis

Leiedal had sowieso de ambitie om de vzw Evolis op te richten zodra er zich zes bedrijven op het terrein hadden gevestigd. De oproep en de goedkeuring van de projectaanvraag zijn daarom een unieke kans om het parkmanagement een extra duw in de rug te geven en om de ambities rond duurzaam woon-werkverkeer, communicatie, biodiversiteit, milieu en veiligheid al in de opstartfase uit te werken. Op donderdag 20 april riep Leiedal de bedrijfsleiders bijeen, in de gebouwen van Trustteam, voor de ondertekening de oprichtingsstatuten van de vzw Evolis.

Elk bedrijf op het bedrijventerrein zal lid zijn van de vzw. De stichtende leden zetelen meteen ook in de raad van bestuur. Leiedal neemt het dagelijkse bestuur van de vzw op zich en maakt al meteen werk van de volgende acties:

  • de opmaak van een dossier in het kader van het pendelfonds om volop in te zetten op duurzaam woon-werkverkeer
  • de opmaak van een dossier rond beveiliging om de mogelijkheden te bekijken van camerabewaking en een buurtinformatienetwerk
  • de organisatie van netwerkmomenten

Meer info?

Parkmanager vzw Evolis: Maarten Bullens | maarten.bullens@leiedal.be | 056 24 16 16
Lees verder op: www.evolisbusinesspark.be