Oproep her- of nevenbestemming parochiekerken

foto sint-franciscuskerk menen herbestemming

Ben je als gemeente of kerkbestuur op zoek naar een volledige herbestemming of nevenbestemming voor een van je parochiekerken? Dan hebben we goed nieuws: tot en met dinsdag 21 april 2020 kan je opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek. Het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt het traject. 

Zevende en laatste oproep

De begeleiding is bedoeld voor gemeente- en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstige gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding van een daadwerkelijk uit te voeren project. Na het indienen van de aanvraag volgt een vrijblijvend gesprek. Dien je de aanvraag vóór 21 april in, dan kan dat gesprek ook al vroeger plaatsvinden. Dit is de zevende en laatste oproep in deze formule. 

Concreet

  • Stel je kandidaat bij het Projectbureau herbestemming kerken. Het aanvraagformulier vind je hieronder, extra informatie kan je eenvoudig opvragen via projectbureau@herbestemmingkerken.be
  • Een haalbaarheidsonderzoek verloopt in verschillende stappen. Het Projectbureau gaat na of de her- of nevenbestemming van een kerkgebouw verantwoord en haalbaar is. Hiervoor ontwerpt en ontwikkelt een ontwerpteam verschillende scenario’s. De opdrachtgevers kiezen een voorkeurscenario dat ook wordt becijferd. De conclusies brengen ze vervolgens samen in een eindrapport. 
  • Als er meerdere potentiële functies zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek ophelderen welke functie het best in het specifieke kerkgebouw past en onder welke voorwaarden de betrokkenen dit kunnen realiseren. Zowel beschermde als niet-beschermde kerken kunnen onderzocht worden. 
  • Een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van bepaalde kerken kan zinvol zijn voor, tijdens of na de opmaak van een gemeentelijk kerkenbeleidsplan. De begeleiding van zo'n onderzoek verdient de nodige aandacht. Een projectbegeleider kan vier lokale vergaderingen begeleiden en modereert die als extern deskundige. Hiervoor komt hij ter plaatse met een speciaal aangesteld ontwerpteam. 

Procedure en budget

Het college van burgemeester en schepenen en/of het kerkbestuur kunnen op een eenvoudige wijze een haalbaarheidsonderzoek bestellen. Je werkt samen met ontwerpbureaus die binnen een raamovereenkomst werden aangesteld. Afhankelijk van het type kerk en de complexiteit werden de forfaitaire erelonen vastgelegd op € 14.000, € 18.000 of € 22.000, exclusief btw. In de meeste gevallen subsidieert de Vlaamse overheid het onderzoek: 30% voor niet-beschermde kerken, 80% voor de beschermde kerk.

Meer informatie

Het aanvraagformulier en het infodocument vind je hieronder, extra informatie kan altijd opgevraagd worden via projectbureau@herbestemmingkerken.be

 

Aanvraagformulier

Infodocument