Intercommunale Leiedal

Oproep ontwerpers voetbalstadion KV Kortrijk

Datum

Afgelopen zondag maakten Intercommunale Leiedal, Stad Kortrijk en KV Kortrijk hun intenties kenbaar om samen volgende stappen te zetten in functie van een nieuw voetbalstadion op Evolis. Herbekijk hier de persconferentie. In samenspraak met de reeds aanwezige bedrijven, zullen alle betrokken partijen de mogelijkheden binnen deze site verder gaan bekijken en uitwerken. Uitgangspunt is dat een synergie verder kan groeien tussen alle stakeholders. Supporters, buurtbewoners, (lokale) economie, Stad Kortrijk, Evolis,… moeten allemaal een relevante meerwaarde ervaren met de komst van het nieuwe stadion.

Het nieuwe stadion moet een duurzaam economisch project op zich zijn. Maar evenzeer een duurzaam sociaal economisch project dat groeipotentieel biedt aan de omgeving. Bij de bouw van het nieuwe stadion moet voldoende aandacht geschonken worden aan de regionale uitstraling en noodzakelijke complementaire nevenprogramma’s in lijn met de ruimtelijke voorschriften. Dit om van het verhaal een interessante businessopportuniteit te maken.

Architecten- en ontwerpenbureaus worden vriendelijk uitgenodigd voor een ontwerpend onderzoek voor de realisatie van een multifunctioneel voetbalstadion. Dit ontwerpend onderzoek gaat na hoe het beoogde voetbalstadion met nevenprogramma’s op een duurzame, kwalitatieve en geïntegreerde wijze gerealiseerd kan worden. Bedoeling is om een multifunctioneel complex te realiseren, dat het hele jaar door een belangrijke functie kan vervullen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan faciliterende programma’s zoals horeca, hotels, fitness, leisure mogelijkheden, office spaces, conferentiezalen, concertzalen, kinderopvang, strijkateliers, postpunten,… Waarbij het uitgangspunt steeds een meerwaarde moet zijn voor de bestaande omgeving en de ruime regio.

De oproep voor ontwerpers voor het multifunctioneel voetbalstadion op Evolis verloopt via het team van de Vlaams Bouwmeester om garanties te kunnen bieden voor kwaliteit. Reageren op de oproep kan tot 10 november.