Intercommunale Leiedal

“Overheden moeten resoluut gaan voor open data”

Datum
Comments

Intercommunale Leiedal en partners uit vijf andere landen presenteerden de voorbije dagen in Brussel de resultaten van het project Opening Up tijdens een slotconferentie. Opening Up is een Europees interregionaal project waarbinnen uitvoerig onderzoek verricht werd naar sociale media enerzijds en open data anderzijds. Het absolute hoogtepunt van het congres bestond uit de ondertekening van een charter door vicepremier Alexander De Croo als engagement en aansporing om open data en het gebruik ervan te stimuleren.

De intercommunale Leiedal was lead partner van het project dat verder bestond uit lokale besturen, universiteiten en kennisbedrijven uit België, Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Het project leerde de deelnemende regio's op een intense manier werken met sociale media en open data.

De conferentie op 2 en 3 decemberwerd opgeluisterd door tal van nationale en internationale keynote speakers zoals Jo Caudron, Sofie Verhalle, Toon Vanagt en Arjan El Fassed. De pakweg 160 deelnemers maakten onder meer kennis met een interactief spel om lokale besturen in Europa bewust te maken van de complexiteit van het communiceren in crisissituaties en het efficiënt gebruik van sociale media daarbij. Het spel is gratis te spelen door lokale besturen via www.socialmediagame.net. Ook werd een online instrument ontwikkeld om de maturiteit van lokale besturen in het werken met sociale media Europees te benchmarken (www.socialmediamaturity.eu).

Naast deze meer open stijl van communicatie ondersteunde het project ook de grote beweging naar het radicaal openstellen van overheidsdata. Overheidsinstanties beschikken immers over de meest actuele, volledige en juiste informatie, en het openstellen van deze informatie aan bedrijven en organisaties laat deze toe slimme toepassingen te ontwikkelen, uiteraard binnen de regelgeving van privacy. Tijdens het project werden verschillende datasets elektronisch beschikbaar gesteld, aangepast aan internationale standaarden. Kortrijk bijvoorbeeld stelt haar informatie open via de website data.kortrijk.be. Daarvoor werd binnen het project een instrument ontwikkeld (de Datatank). Ook andere Zuid-West-Vlaamse besturen zetten hun eerste stappen richting het openstellen van data.

“We are open by default”, dixit Alexander De Croo

Het hoogtepunt van het congres bestond uit de ondertekening van een charter door vicepremier Alexander De Croo. "We are open by default" is de titel van het charter dat ondertekend werd door vicepremier en minister Digitale Agenda, Alexander De Croo, de betrokken Europese regio's, Europese organisaties en enkele bedrijven. Het charter is een engagement om radicaal data en informatie open te stellen en zich te blijven engageren voor het verspreiden van deze visie. Het is trouwens het uitdrukkelijk beleid van de Europese Commissie dat alle lokale, regionale en nationale overheden op eenzelfde manier hun gegevens toegankelijk maken. Stad Kortrijk werd door vicepremier De Croo als een van de leidende voorbeelden in België genoemd.

In het kader van de conferentie werd tevens een wedstrijd georganiseerd waarbij studententeams informatica en jonge technologiebedrijven toepassingen, die ze hadden ontwikkeld in het kader van hackathons, voorstelden aan potentiële investeerders. Het studententeam van Vives kreeg de publieksprijs met hun sporttoepassing voor steden en gemeenten. De winnaar van de wedstrijd (de Datatank) kreeg een uitnodiging om de toepassing voor te stellen aan internationale investeerders in Manchester begin 2015.

In zijn toespraak riep de minister vrouwen uitdrukkelijk op om technologiebedrijven op te starten. Van de technologiebedrijven die vandaag in België worden opgestart, gebeurt dit in slechts drie procent van de gevallen door vrouwen. De minister juichte daarom toe dat 25% van de teams die deelnamen aan de programmeerwedstrijd uitsluitend uit vrouwen bestond.

Meer informatie?

Wouter Degadt – wouter.degadt@leiedal.be

www.opening-up.eu

Reacties