Intercommunale Leiedal

Presentaties GIPOD-seminarie 3 mei WVI en Leiedal online

Datum

Méér doen met GIPOD in uw gemeente

Hoe houdt u als gemeente de verschillende werken en evenementen op het openbaar domein bij? Hebt u zicht op de vele innames en mogelijke samenwerkingen?  Zijn uw burgers voldoende op de hoogte van de werken in hun gemeente?

WVI en Leiedal organiseerden op 3 mei een studienamiddag over het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein of kortweg GIPOD, dat alle informatie verzamelt over werken en allerhande activiteiten op het openbaar domein. 95 GIS-verantwoordelijken, medewerkers technische dienst, gemeentesecretarissen, schepenen bevoegd voor openbare werken ... schreven in voor de sessie.

Achteraf was voor alle deelnemers duidelijk dat GIPOD méér kan betekenen dan het voldoen aan de wettelijke verplichting (vanaf juli 2016). Het kan een communicatiemiddel zijn naar de burger of tussen de gemeentelijke diensten onderling. Er zijn namelijk optimalisaties mogelijk aan zowel de aanvraagzijde (hoe vraagt een burger toelating voor het plaatsen van een container), als aan de opvolging van het dossier (goedkeuringsprocedure, vergunning en melding aan de aanvrager).

Programma en presentaties