Reden tot vreugde op kmo-zone Treurniet

groepsfoto persmoment sloop treurniet bavikhove

In 2020 kocht Intercommunale Leiedal, in samenspraak met de stad Harelbeke, de site Isocab in de Treurnietstraat in Bavikhove. Als streekontwikkelaar heeft Leiedal de ambitie om van de oude bedrijfssite nieuwe ruimte om te ondernemen te maken, met de nadruk op kwaliteit en met extra aandacht voor de leefbaarheid in de Treurnietstraat en ruimere omgeving. Tegelijk wil Leiedal ook de circulariteit van materialen en goederen in de kijker zetten. Zo krijgt een bestaande loods een nieuwe toekomst op Transfo in Zwevegem. Geïnteresseerden en omwonenden konden op 21 oktober een laatste bezoek brengen aan het voormalige bedrijfsterrein en kennismaken met de toekomstplannen. 

“Treurniet wordt heringericht als een hedendaags bedrijventerrein dat een tiental kleine en middelgrote ondernemingen zal kunnen huisvesten”, vertelt Wout Maddens, voorzitter van Leiedal. De percelen zijn maximaal 5000 m² groot. Eén groter perceel van circa 1 ha is mogelijk als het productiegebouw (deels) behouden blijft. Zo hoopt Leiedal op relatief korte termijn opnieuw een antwoord te kunnen bieden op enkele van de vele ruimtevragen. “Zuinig omgaan met ruimte is een taak van elke ontwikkelaar”, vervolgt voorzitter Maddens. “Dat willen we optimaliseren, door onder meer op de perceelsgrens te bouwen en ook koppelbouw mogelijk te maken, of door bedrijfswoningen en kantoren in de gebouwen te integreren en grotendeels op de verdiepingen te stimuleren.” 

foto wout persmoment sloop treurniet bavikhove

Veiligheid voorop

De start van de sloop van de oude site is nog deze winter voorzien, met een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden. Daarna volgen de infrastructuur- en omgevingswerken op en rond het bedrijventerrein: er komen nieuwe rioleringen, nutsvoorzieningen, wegenis, fiets- en voetpaden. De ontsluiting van Treurniet zal enkel via één nieuwe in- en uitrit gaan. Op die manier wordt een kleiner deel van de Treurnietstraat bereden. Minder verkeershinder dus voor de buurt, ook al omdat de straat visueel wordt versmald. Naast parkings voor de eigen bedrijven komt er een collectieve parkeerhaven voor een 30-tal wagens, zowel voor de bedrijven als het publiek. De vernieuwde voetweg, die langs de opengelegde Padebeek zal slingeren, zal de Ooigemse Voetweg en de Eerste Aardstraat op termijn opnieuw met elkaar verbinden.

In harmonie met het landschap

Naast ruimte om te ondernemen is kwalitatieve publieke ruimte minstens even belangrijk bij de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein. De ontharding van de site staat ook hier centraal. Nu stroomt de open Padebeek vanuit het noordoosten tot de site en verdwijnt daar dan ondergronds. We leggen de beek weer open en nemen ze op in een open groenstructuur. Het water krijgt zo letterlijk meer ruimte. Een collectieve waterplas voor infiltratie en buffering zal de kans op wateroverlast in de toekomst aanzienlijk verminderen. De nieuwe groenstructuur rondom de Padebeek schept niet alleen een ecologische meerwaarde, ze zorgt ook voor een harmonische overgang tussen de toekomstige kmo-zone en de bestaande bewoning. Dankzij de aanleg van trage wegen wordt de groene open ruimte een plek om te genieten voor buurtbewoners, toevallige passanten en recreanten. 

visualisatie treurniet bavikhove

Slim hergebruik van ruimte en energie

Voor de nieuwe kmo-zone wordt geen ‘greenfield’ aangesneden, maar gaan we voor de reconversie van een al verhard en ingenomen gebied. Zoveel mogelijk bestaande en nog bruikbare gebouwen proberen we te behouden en weer in te zetten op andere plekken. Een mooi voorbeeld hiervan is een bestaande loods op de site Treurniet die gerecupereerd zal worden in het kader van het Europese project RE/SOURCED. Dat beoogt de realisatie van een middelgroot en zelfvoorzienend energiesysteem op de beschermde Transfosite in Zwevegem. De ruggengraat van het energiesysteem is een gelijkstroomnet dat zowel energie bespaart als efficiënt materiaalgebruik biedt. Geen wisselstroom, maar wel een fijne wisselwerking tussen Leiedal, Zwevegem, de provincie, VITO, Flux50, UGent en RESCOOP.eu. 

Het DC-net op Transfo verbindt een set van verspreide hernieuwbare bronnen en energieopslag. Binnen RE/SOURCED zijn er bijvoorbeeld middelen voorzien voor een draagstructuur voor zo’n 700 zonnepanelen. Leiedal omarmt het principe van circulariteit en recupereert hiervoor een bestaande stalen structuur van de site Treurniet, die anders zou worden gesloopt. De structuur wordt ontmanteld, gereinigd, waar nodig hersteld en op Transfo heropgebouwd. Ze past ook bij het erfgoedkarakter van Transfo. Onder de structuur komt een sobere parking met circa 70 parkeerplaatsen. De grondwerken daarvoor en voor de draagstructuur starten op 2 november. 

 

Bedrijventerrein Treurniet
RE/SOURCED

foto groep persmoment sloop treurniet bavikhove

pasfoto julie vanmeenen leiedal

Julie Vanmeenen
jurist
0
Published on 10/24/2022 - 07:21