Intercommunale Leiedal

Regio sleept Vlaamse klimaatprijs in de wacht

Datum

Op 1 december ontvingen de 13 steden en gemeenten onder impuls van Leiedal de Vlaamse Klimaatprijs uit handen van minister van Omgeving Joke Schauvliege. De regio viel in de prijzen dankzij haar totaalaanpak rond woningrenovatie en de nauwe samenwerking binnen het Burgemeestersconvenant. Zuid-West-Vlaanderen ontvangt hiervoor 30.000 euro. De burgemeesters zullen dat bedrag opnieuw investeren in een gemeenschappelijk project dat de acties op het terrein kracht kan bijzetten.

Klimaatprijs

De Vlaamse Klimaatprijs wordt vanaf 2016 jaarlijks uitgereikt en zet duurzame klimaatprojecten van gemeenten en steden in de kijker. Per provincie worden twee lokale projecten beloond. Voorwaarde is wel dat de gemeentebesturen het Burgemeestersconvenant hebben ondertekend. Pionier Zuid-West-Vlaanderen ondertekende dat convenant al eind 2013 als eerste Vlaamse regio. De 13 steden en gemeenten engageerden zich gezamenlijk om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen.

Onder impuls van Leiedal dienden de 13 steden en gemeenten deze zomer hun kandidatuur voor de Klimaatprijs in. Ze deden dat met hun geïntegreerde aanpak van woningrenovaties binnen het project ‘Warmer Wonen’. Met resultaat, want de regio ontving op de Vlaamse klimaattop van 1 december 30.000 euro uit handen van minister van Omgeving Joke Schauvliege. Een stimulans om in de toekomst nog een tandje bij te steken.

Warmer Wonen

Woningen zijn goed voor 34% van de CO2-uitstoot in de regio. Om de klimaatambities tegen 2050 te halen, moeten jaarlijks 2800 woningen in de streek een doorgedreven energetische renovatie ondergaan. Dat is drie keer sneller dan het huidige tempo. Om die doelstelling te halen, bundelen heel wat organisaties hun krachten, middelen en kennis. De regio kon hiervoor al rekenen op 1,2 miljoen aan Vlaamse en Europese subsidies. Daarmee stelden we de instrumenten scherp die we kunnen inzetten om de schaalvergroting en versnelling op de renovatiemarkt op te vangen en waar te maken. Zo maakten we een businessplan op voor renovatiebegeleiding aan huis. We ontwikkelden de website Warmer Wonen en een digitale tool die renovatieadvies op maat geeft. We testten een aanpak uit op een 25-tal woningen op de private huurmarkt. We bouwden verder op de waardevolle ervaring die de stad Kortrijk heeft met renovatiebegeleiding in al meer dan 1000 dossiers. De Klimaatprijs is een stevige opsteker voor deze intensieve samenwerking en volgehouden inspanningen.

Klimaatprijs gaat naar actiegericht gezamenlijk project

De 30.000 euro zal worden ingezet in een gemeenschappelijk project met de 13 gemeenten om de realisaties op het terrein kracht bij te zetten. Momenteel liggen twee voorstellen op tafel die door de betrokken netwerken in de regio verder zullen worden afgewogen en uitgewerkt.

Enerzijds willen we de burgers in de regio intensiever betrekken bij het opwekken van groene stroom. Openbare gebouwen, zwembaden, sporthallen, scholen en dergelijke hebben vaak grote dakoppervlaktes die zich uitermate lenen voor zonnepanelen. Waarom burgers niet de kans geven om daarin mee te investeren en er de vruchten van te plukken?

Anderzijds kan de werking op het terrein efficiënter gebeuren met een digitale tool ter ondersteuning van de renovatiecoaches. Als de coach de kenmerken van een woning onmiddellijk digitaal kan invoeren, kan hij de bewoner meteen de juiste besparing voorstellen. Ook de gemeente kan eenvoudige rapporten genereren als ze de data beheert over de energieprestatie van haar patrimonium.

Info