Intercommunale Leiedal

Regioburgemeesters trekken klimaatcaravan op gang

Datum

Hoe breng je klimaatgerichte dienstverlening en acties dichter bij de burger? Stap er gewoon zelf op af… Dat is precies het uitgangspunt van de klimaatcaravan, het nieuwste initiatief in het kader van het Burgemeestersconvenant in Zuid-West-Vlaanderen. Vanaf vandaag kan je op beurzen, informatiemomenten en evenementen niet langer naast de klimaatcaravan kijken. 

De klimaatcaravan tref je onder meer op de Woonbeurs in Kuurne op 14 maart, Atelier ZeroRegio op 29 maart, Bedrijvencontactdagen, de Ontmoetingsavond op 29 mei en op lokale initiatieven rond (ver)bouwen, energie, mobiliteit en duurzaamheid. Ook in het gewone straatbeeld zal de klimaatcaravan alomtegenwoordig zijn. Zo zal ze ingezet worden bij buurtgerichte acties om mensen te informeren over de burenpremie en om collectieve renovatieprojecten op te zetten. De RenovatieCoach van Leiedal renoveerde de caravan eigenhandig. Zo wekt het rijdende adviescentrum nu zelf (grotendeels) zijn eigen energie op dankzij een zonnepaneel op het dak… 

Burgemeesters als motor

De dertien burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen pionierden door al in 2013 het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie te ondertekenen. Daarmee schaarden ze zich achter de doelstelling om de uitstoot van C02 tegen 2020 met 20 procent terug te dringen. Leiedal ondersteunt de lokale besturen via een regionale energiestrategie. Sindsdien zetten de steden en gemeenten in de regio stevig in op initiatieven rond onder meer besparing op openbare verlichting, duurzame (deel)mobiliteit, het lokaal opwekken van groene stroom, samenaankoop van energie voor openbare gebouwen en het energiezuinig maken van woningen. Het was trouwens één van de burgemeesters die met de term klimaatcaravan op de proppen kwam. 

Duurzaam wonen

Een duurzaam, betaalbaar en comfortabel woonaanbod voor iedereen blijft een uitdaging voor onze regio en is onontbeerlijk om de gezamenlijke CO2-uitstoot te reduceren. In 2017 zette Leiedal mee haar schouders onder deze doelstelling met de lancering van www.mijnenergiekompas.be en de RenovatieCoach. Uit onderzoek door Leiedal en partners verricht, blijkt namelijk dat amper 50% van wie renoveert een beroep doet op deze of gene premie. Vooral 65-plussers, de lage inkomens en meergezinswoningen grijpen naast een pak subsidies, omdat ze meestal niet weten wat de mogelijkheden zijn. Uit bevragingen blijkt ook dat mensen sneller zouden renoveren als ze begeleid worden bij de opmaak van een concreet stappenplan op maat én als de uitgevoerde werken gegarandeerd voldoen aan de strenge normen van de toekomst. 35% van de mensen overweegt energiebesparende investeringen als iemand hen ontzorgt of alles voor hen regelt. Met andere woorden: deskundige begeleiding is dé hefboom om een regionale renovatiedynamiek te ontketenen. 

De RenovatieCoach zal dan ook een van de hoofdgebruikers van de klimaatcaravan zijn. Je kan er terecht voor advies over energiebesparende maatregelen, over welke ingrepen voor jou het interessantst zijn, over bestaande subsidies en premies en wat het allemaal kost en oplevert. 

Voor wie? 

Heb je zelf renovatieplannen? Ben je op zoek naar begeleiding bij de werken of naar informatie over de verschillende mogelijkheden? Of word je liever bijgestaan bij de aankoop van je huis? Spring dan zeker eens binnen in de klimaatcaravan en profiteer van de professionele kennis aan boord. In zijn eerste werkjaar wees de RenovatieCoach alvast meer dan 70 gezinnen de weg, ben jij de volgende?