Intercommunale Leiedal

Save the date 26 juni: Creatieve producten voor de publieke ruimte

Datum

Noteer dinsdag 26 juni nu al in je agenda. Intercommunale Leiedal organiseert op dinsdagvoormiddag 26 juni een inspiratiesessie over producten voor de publieke ruimte. Aan de hand van een aantal creatieve en verhelderende methodieken onder begeleiding van Antwerp Management School, willen we tot een weldoordachte longlist van producten komen waarmee duo's van kmo's en ontwerpers verder aan de slag kunnen. We willen dus graag zowel beleidsmakers als stadsplanners, medewerkers van de technische dienst, gebiedswerkers, mobiliteitsambtenaren, vrijetijdsmedewerkers als innovatiemanagers betrekken bij dit proces.

Een voorbeeldcase zou een Mobipunt kunnen zijn, een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. De voornaamste functie betreft mobiliteit, maar ook andere zaken kunnen aanvullend aangeboden worden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, lockers voor pakjes… De integratie van slimme meters en slimme data op een bepaalde locatie of rustpunt zou een ander voorbeeld kunnen zijn.

Binnen Leiedal zien we een opportuniteit om dergelijke concepten cocreatief te ontwikkelen en vorm te geven en ook te implementeren in onze regio. Het mag niet enkel een samenbrengen zijn van afzonderlijke functionaliteiten, het moet ook een integratie zijn van de verschillende elementen. Door het geheel een eenduidig ontwerp te geven wordt het ook visueel aantrekkelijk.

Onze regio kent traditioneel een sterke creatieve maakindustrie. Intercommunale Leiedal wil kmo's die concurrentiëler willen worden op nieuwe markten met behulp van designmethodieken en -elementen ondersteunen in hun ambitie. Zo krijgen kmo's soms moeilijk toegang tot de markt van openbare besturen. Anderzijds kunnen openbare besturen de toegevoegde waarde van de ‘designmethodieken’ soms nog onvoldoende inschatten en vertalen naar de realiteit. Daarom wil Leiedal samen met de 13 gemeenten van haar werkingsgebied verschillende nieuwe opportuniteiten definiëren in de publieke ruimte. Dit gaat over zowel nieuwe producten als diensten. Samen met verschillende design agencies worden de ‘probleemstellingen’ vertaald naar potentiële oplossingen. Die oplossingen zullen op hun beurt in samenwerking met ondernemingen in de regio worden gematerialiseerd. Op die manier wil Leiedal regionaal en transnationaal marktpotentieel creëren in de openbare sector.

De methodieken zijn gebaseerd op het succesproject “5X5” van Designregio Kortrijk waarin Leiedal substantieel partner is. Het kader waarbinnen deze processen mogelijk zijn is het “Transregional Project for Innovation and Promotion of Design-II” of kortweg Tripod II. Binnen dit project stelt Leiedal de volgende uitdagingen voorop:

  • de integratie van designelementen benadrukken als hefboom voor waardecreatie in ondernemingen en openbare besturen, want design wordt al te vaak herleid tot esthetiek
  • ondernemingen begeleiden bij de valorisatie (ROI) van hun investeringen op het vlak van design

Binnen Tripod II is er ook oog voor transnationale samenwerking omwille van de volgende opportuniteiten:

  • de grensoverschrijdende samenwerking en ontmoetingen bevorderen tussen ondernemingen, openbare besturen en designers, met het oog op een hogere waardecreatie
  • een performante begeleidingsmethodologie ontwikkelen en verspreiden o p basis van gedeelde middelen, ook al zijn onze designpraktijken verschillend

Naast lokale overheden als mogelijke afzetmarkt, richt het project zich op de twee essentiële partijen van elk designproject: bedrijven en starters, met name kmo’s met een gemiddeld tot groot groeipotentieel, en designers (freelancers of agentschappen) die met hun expertise en knowhow innovatieve designprojecten opzetten en uitvoeren.

Meer info over Tripod II vind je op www.tripod-design.eu/nl/.

Partners: Lille Design (FR, Lead partner), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR), Ruches d’entreprises Nord de France (FR), Designregio Kortrijk (VL), Flanders Inshape (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), MEL (FR), Wallonie Design (WA) Leiedal (VL). Geassocieerde partners: Université de Mons (WA), École Nationale Supérieure des Mines de Douai – Incubateur APUI (FR)

 

Meer informatie?

Kris Dekeyzer
kris.dekeyzer@leiedal.be
tel. 056 24 16 16