Site Pattyne-Duprez: van edel textiel naar nobel groen

Published on 10/08/2020 - 12:45
foto persmoment site pattyne-duprez avelgem

In de Meersstraat in Avelgem ligt Pattyne-Duprez, een historisch gegroeid bedrijf dat altijd aan textielveredeling heeft gedaan. Lees: er werden vooral tapijten hoogstaand afgewerkt. De gemeente klopte aan bij streekontwikkelaar Leiedal om de site aan te kopen en samen op zoek te gaan naar middelen en methodieken om een ‘groene’ bestemming mogelijk te maken, want die sluit beter aan bij de open ruimte en de Scheldemeersen vlak in de buurt. Reconversie? Een soort van, maar wel revolutionair.

Moedige keuze van Avelgem. Als verlengstuk van haar gemeenten kocht Leiedal het terrein op 17 juli dan ook aan. De site Pattyne-Duprez is ruim 1,3 ha groot en ligt bij de Avelgemse gemeentegrens, in landelijk gebied vlak bij de oude Scheldearm. De eerste en meteen ook oudste gebouwen dateren van 1968. Die worden nog tot eind 2020 verhuurd. In het nieuwe gedeelte is het bedrijf PDK Finishing gehuisvest, maar groeien ter plaatse bleek niet langer mogelijk. Hoewel de site volgens het Gewestplan Kortrijk in een gebied ligt voor milieubelastende industrie en deels in overstromingsgebied, kan ze midden in het natuurgebied van de Scheldemeersen geen kant meer op.

Verweven waar mogelijk, scheiden waar het moet

Net daarom besloot het bedrijf om zijn activiteiten hier in fases stop te zetten en het geheel te verkopen. Onder één voorwaarde: dat de weverij in de nieuwste gebouwen nog 10 jaar kan worden voortgezet. “Onze beslissing heeft dan ook geen enkele impact op de tewerkstelling of de samenwerking met onze leveranciers,” verzekert zaakvoerder Kurt Pattyne. Burgemeester Lut Deseyn kan hem alleen toetreden: “De ligging van het industrieterrein, midden in natuurgebied, was een cruciale factor in onze beleidsbeslissing om de huidige activiteiten hier op termijn te laten uitdoven en zeker geen nieuwe economische dynamiek op deze locatie te creëren.” Het mag duidelijk zijn dat dit een unieke stap is naar een doorgezet onthardings- en vergroeningsbeleid. Want Avelgem streeft, net als de hele Leiedalregio, naar een maximaal evenwicht tussen industrie, natuur en landbouw. Een sterker ecosysteem voor mens en natuur, daar wordt de regio ook alleen maar sterker van. 

“Met Leiedal hebben we de juiste partner gevonden,” vult schepen en ondervoorzitter van Leiedal Tom Beunens aan. “We gaan samen op zoek naar financiële middelen en methodes om deze site een planologisch juiste bestemming te geven. We willen op termijn eventueel ook uitkijken om de grondbalans via bestemmingsruil weer in balans te krijgen.” Want ruimte om te ondernemen – een van de missies van de intercommunale -  blijft een belangrijke rode draad voor de sociaal-economische welvaart van onze gemeente, en bij uitbreiding onze hele regio.

luchtfoto situering site pattyne-duprez avelgem

Groene gamechanger

Voorzitter Wout Maddens mag het unieke karakter van deze deal graag, en terecht, beklemtonen. Leiedal bestaat zestig jaar, maar dit is de allereerste keer dat de streekontwikkelaar een oud bedrijventerrein aankoopt niet om het te herontwikkelen als reconversieproject, maar om het integraal om te zetten in groene ruimte. “Het is alvast een eerste grote stapsteen die kadert binnen de regionale territoriale transitiedoelstellingen die wij samen met lokale besturen en streekactoren hebben uitgeschreven,” aldus Maddens. “Zuid-West-Vlaanderen zal de komende decennia moeten anticiperen op de klimaatverandering en streven naar een klimaat- en ruimteneutrale regio, die vooral ook werk- en leefbaar moet blijven. Hiervoor moeten we meer dan ooit de krachten bundelen en Leiedal wil en kan hierin de geknipte partner zijn.”

Steven Vanassche

Projectregie
Steven Vanassche
coördinator publieke projectontwikkeling