Intercommunale Leiedal

Stad Kortrijk, Koramic en Leiedal ontwikkelen samen gebied Torkonjestraat Marke

Datum
Comments

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een gemengd project aan de Torkonjestraat te Marke. De gronden zijn gelegen achter het kruispunt De Prinse en vormen één van de toegangspoorten naar het centrum van Marke.

Gesprekken tussen de stad Kortrijk, Koramic Real Estate en de intercommunale Leiedal hebben geleid tot een akkoord over de ontwikkeling van het gebied Torkonjestraat in Marke. Dit akkoord werd vastgelegd op woensdag 12 juni in een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen.

In het project zal het open gebied rond het ontmoetingscentrum van Marke behouden blijven, zullen de randen afgewerkt worden met verschillende woonprojecten en zal een lokaal bedrijvencentrum gerealiseerd worden langs de Torkonjestraat. Een brede groencorridor zorgt voor de verbinding tussen het toekomstige stadsrandbos en het open gebied rond het ontmoetingscentrum.

Ruimte voor lokale bedrijven

Leiedal staat in voor de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein langs de Torkonjestraat. Het terrein zal plaats bieden aan een 15-tal KMO's. In de regio is er namelijk een grote vraag naar bedrijfsruime voor lokale bedrijven. Deze bedrijven hebben nood aan ruimtes van gemiddeld 2 tot 3.000 m². Het aanbod aan dergelijke percelen in de streek is momenteel beperkt.

Nieuwe woningen

Koramic Real Estate zal de ontwikkeling van een 50-tal nieuwe woonkavels op zich nemen. De bewoning langs de Kardinaalstraat en de Keizerstraat wordt afgewerkt met verschillende nieuwe woonprojecten. Voor de afwerking van het bouwblok op de hoek van de Kardinaalstraat en de Hellestraat wordt een nieuwe toegang voorzien vanaf de Hellestraat.

Groene verbindingen

Op vraag van de bewoners van Marke wordt veel aandacht besteed aan de groene open ruimte. De stad zal het gebied rond het OC van Marke aankopen en als parkzone inrichten. Doorheen het gebied komt een fiets- en voetgangersverbinding om de link te maken met het centrum van Marke.

Tussen het woonproject en het lokale bedrijventerrein is een groencorridor voorzien die op  bepaalde plaatsen tot 40 m breed is. Deze groencorridor maakt de verbinding met het stadsrandbos en zal ook uitgerust worden met fiets- en voetgangerspaden. De inrichting van de groencorridor wordt door een landschapsbureau verder uitgewerkt in samenspraak met de bevolking van Marke.

Verdere procedure

Na de ondertekening zal de procedure verder gezet worden voor de opmaak van een RUP dat de bestemmingen in dit gebied zal vastleggen. De ontwikkeling van de woonprojecten wordt op vandaag al voorbereid. Voor de realisatie van het bedrijventerrein is het wachten op de goedkeuring van het RUP. De eerste bedrijfskavels zullen vermoedelijk in 2016 verkocht worden.

Info

Download de persmap van de stad Kortrijk hier.

 

 

 

 

Reacties