Intercommunale Leiedal

Startschot infrastructuurwerken woonzone Losschaert

Datum

Op woensdag 8 februari gaven Leiedal, het gemeentebestuur van Zwevegem, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard samen de aannemer Devagro en het studiebureau Demey het startschot voor de infrastructuurwerken op de woonverkaveling Losschaert in Zwevegem. Deze woonzone biedt straks plaats aan een mix van een 100-tal woongelegenheden in een aantrekkelijke nieuwe groene omgeving.

Duurzaam woonproject

De nieuwe woonzone Losschaert is ca. 4 ha groot en ligt op wandelafstand van het levendige centrum van Zwevegem, op fietsafstand van het station in Kortrijk en vlakbij de oprit van de E17. De site ontsluit via verschillende insteken langs de Hinnestraat.  
Een nieuw speelpark van 3.600m² en een gezellig buurtpark met publieke BBQ dragen bij tot het groen en levendig karakter.  Leiedal wil ook duurzaam omspringen met water en kiest bij de aanleg bewust voor waterdoorlatende materialen. Regenwater wordt hergebruikt of infiltreert en vloeit vertraagd via grachtjes naar de Pluimbeek. Zo vrijwaart men het centrum van Zwevegem van bijkomend regenwater.

Een mix van woningen

Het project creëert een gevarieerd aanbod, van bouwkavels voor koppelwoningen, over sociale woningen en grondgebonden woningen tot appartementen. Goed voor een 100-tal nieuwe woongelegenheden.

In een eerste fase verkoopt Leiedal op Losschaert 16 bouwkavels, van 300 tot 475 m², voor halfopen bebouwing.  Kopers bouwen met eigen architect uit de architectenpool volgens hun persoonlijke noden en budget. Leiedal en WinVorm selecteerden de groep van 10 architecten met oog op een goede samenhang tussen de individuele woonwensen, hedendaagse architectuur en de kwalitatieve omgeving.

Samen met een nog aan te stellen promotor voorziet Leiedal in een latere fase nog een aanbod appartementen en grondgebonden woningen.

Start werken

Begin februari startten aannemer Devagro (Desselgem) en studiebureau Demey (Roeselare) met de infrastructuurwerken. Deze werken zullen ongeveer 9 maanden in beslag nemen, gevolgd door de aanleg van de nutsleidingen, de omgeving en het groen.  Na voltooiing van de wegeniswerken, eind 2017, start de verkoop van de bouwkavels.  Voorafgaand, half september, volgt nog een algemene infoavond, waarbij de plannen en de verkoopprijzen zullen worden toegelicht in aanwezigheid van de leden van de architectenpool.

Architecturale kwaliteit en leefbaarheid centraal

Op vraag van de aangesloten gemeenten, hervatte Leiedal een aantal jaren terug de ontwikkeling van woonprojecten (volledig aanbod via www.leiedal.be/vindruimteomtewonen).  Ook de gemeente Zwevegem ziet de meerwaarde van Leiedal in haar vernieuwende aanpak en haar aanvullend aanbod op de private woonmarkt. Net zoals woonzones Elleboogstraat in Helkijn en Sneppe in Deerlijk, zet Leiedal hier in op duurzaam, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.  “Om de architecturale kwaliteit en goede samenhang tussen de individuele woonwensen, hedendaagse architectuur en de omgeving te bewaken doen we ook hier een beroep op een architectenpool. Kandidaat-kopers bouwen met een zelf gekozen architect uit een selectie van 10, met eigen aannemer volgens eigen budget. Daar wil Leiedal het verschil maken met de klassieke sleutel-op-de-deur-projecten”, verduidelijkt Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal.

De strakke bomenrijen, park- en groenzones en nieuwe fietspaden op de woonzone Losschaert en het aanpalende bedrijventerrein De Pluim bieden zeker ook een meerwaarde voor de nieuwe als huidige bewoners in de buurt.

Betaalbaar en sociaal wonen hand in hand

Naast het aanbod van Leiedal, bouwt de sociale huisvestigingsmaatschappij Eigen Haard uit Zwevegem hier 34 sociale huurwoningen van verschillende types.  Hiertoe kocht SHM Eigen Haard op 13 december 2016 ruim 9000 m² bouwgrond van Leiedal.

Via een architectuurwedstrijd werd Architecten Dehullu cvba uit Harelbeke aangesteld als ontwerpteam voor de realisatie van deze sociale huurwoningen. Het bouwdossier is momenteel in volle voorbereiding en we hopen de aanbesteding te kunnen voltooien tegen midden 2017”, zegt Luc Vanhulle, Directeur SHM Eigen Haard.

Info

Leiedal (056 24 16 16):

Sociale Huisvestgingsmaatschappij Eigen Haard (056 76 06 66)