Intercommunale Leiedal

Sterker door design en living labs

Datum

Intercommunale Leiedal sluit zich aan bij twee Europese partnerschappen die inzetten op ontwerp, design, digitale creativiteit en living labs. Deze grensoverschrijdende samenwerking stimuleert dynamieken en technologietransfers die kmo's concurrentiëler maken en die culturele en creatieve industrieën en processen versterken.

C2L3Play

Met C2L3Play willen we een grensoverschrijdend netwerk van living labs uitwerken en gaan we onderzoek en innovatie versterken in strategische sectoren en in de sectoren met een sterke complementariteit.

Lees meer op https://crossborderlivinglabs.eu/

TRIPOD-II 

Het “Transregional project for Innovation and Promotion of Design-II” heeft de ambitie om van deze regio een model te maken voor kmo’s die concurrentiëler willen worden op nieuwe markten en die dat doel willen bereiken door designmiddelen aan te wenden.

Onze belangrijkste uitdagingen zijn: 

  • de integratie van designelementen benadrukken als hefboom voor waardecreatie in ondernemingen, want design wordt al te vaak herleid tot een esthetisch gegeven
  • ondernemingen begeleiden bij de valorisatie van hun investeringen (ROI) op het vlak van design 
  • de grensoverschrijdende samenwerking en ontmoetingen bevorderen tussen ondernemingen (en onderzoekers) en designers, met het oog op hogere waardecreatie
  • een performante begeleidingsmethodologie ontwikkelen en verspreiden op basis van gedeelde middelen, ook al zijn onze designpraktijken verschillend

5x5

Het project TRIPOD II wil een raak antwoord bieden op de eerder gedefinieerde noden, en de grensoverschrijdende uitdagingen met succes het hoofd bieden. Daarom richt het zich op de twee essentiële partijen van elk designproject:

  • bedrijven en starters, met name kmo’s met een gemiddeld tot groot groeipotentieel
  • de designers (freelancers of agentschappen) die met hun expertise en knowhow innovatieve designprojecten opzetten en uitvoeren

Binnen dit project en binnen de ruime regio Kortrijk worden vanuit Designregio Kortrijk locaties in publieke ruimte origineel aangepakt, in samenwerking met bedrijven en designers volgens het 5x5-principe.

Partners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met grensoverschrijdende partners om de uitwisseling tussen expertise en knowhow optimaal te benutten.

Die partners zijn: Lille Design (FR, Lead Partner), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR), Ruches d’entreprises Nord de France (FR), Designregio Kortrijk (VL), Flanders Inshape (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), Héracles (WA), Wallonie Design (WA).