Intercommunale Leiedal

Transfo: verslag denktank

Datum

Transfo als energiecentrale van de toekomst, dat was de insteek van de eerste denktank op woensdag 25 oktober in de voormalige stroomcentrale in Zwevegem. De voorzitter en de raad van bestuur van vzw Transfo nodigden alle stakeholders uit om mee te denken aan een toekomstverhaal om de site innovatief en energetisch te transformeren.

Transfo als nieuwe transformator

De energie gonst weer door Transfo. Dat merk je aan de verschillende herbestemmingsprojecten, avonturensport, spelende kinderen en bedrijvigheid. Maar er is meer. Op en rond het terrein vinden we energievragers met specifieke behoeftes. Op termijn willen we Transfo daarom transformeren tot een heuse energiehub, toekomstgericht en duurzaam, waar innovatieve technieken, demo's en educatie hand in hand gaan.

De denktank werd georganiseerd omdat we ervan overtuigd zijn dat de stakeholders een vooraanstaande rol kunnen spelen in het Transfoverhaal op het vlak van energie en innovatie. Zij kunnen meebouwen aan een energiemasterplan en wie weet biedt Transfo hen de mogelijkheid om hun innovatieve dromen waar te maken.

Het verslag en de bijlage van de denktank kun je hieronder nalezen:

verslag denktank 25/10

bijlage denktank 25/10

Voortrekkersrol 

Meer goed nieuws onder de zon op Transfo: samen met Zwevegem en de Provincie zal Leiedal een zonneparking realiseren op de site. Je zult er kunnen parkeren onder een pergola van zonnepanelen. Architecturaal verantwoord en helemaal mee met de stroom van Transfo als een slimme energiehub van de toekomst. Er werd 100.000 euro aan subsidies toegekend in het kader van de oproep Lokale Klimaatprojecten van het provinciebestuur. Zuid-West-Vlaanderen was bijzonder succesvol: 5 van de 10 goedgekeurde projecten komen uit de regio (Zwevegem, Harelbeke, Anzegem, Wevelgem en W13). De subsidies onderstrepen de ambities om voortrekker te zijn als klimaatregio.

Meer weten?

Voor meer over Transfo surf naar www.transfozwevegem.be 
Meer over ruimte om te ondernemen op Transfo vind je hier.