Intercommunale Leiedal

Transparantie over vergoedingen raad van bestuur

Datum

Naar aanleiding van de recente nieuwsberichten over vergoedingen die door intercommunales worden uitgereikt aan bestuurders, willen wij hierover open communiceren. Leiedal valt onder het decreet intergemeentelijke samenwerking. Presentiegelden worden in dit decreet geplafonneerd tot deze voor de gemeenteraden (205 euro bruto). Leden van de raad van bestuur ontvangen 178 euro bruto voor hun deelname aan een vergadering. Enkel wie deelneemt aan de vergadering ontvangt het presentiegeld van die vergadering. Daarnaast is er een kilometervergoeding (afstand thuisadres-Leiedal, heen en terug) met een reisvergoeding per kilometer zoals bepaald door de Vlaamse overheid (0,3424 euro/km sedert 1/07/2016). Per jaar vinden gemiddeld 20 raden van bestuur plaats. 

We communiceren maandelijks over onze activiteiten. We nodigen je uit om te volgen wat Leiedal doet voor streek en gemeente, schrijf je dus zeker in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.