Intercommunale Leiedal

Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn bundelen woonbeleid in Beter Wonen

Datum

Beter Wonen, zo heet het gloednieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverband waarin Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn hun lokale woonbeleid bundelen. De subsidies zijn toegekend en op 2 januari 2018 gaat het project van start. Als initiatiefnemer ging Intercommunale Leiedal op zoek naar een coördinator. Jana De Smedt zal het project in goede banen leiden. De drie bevoegde schepenen en Leiedal stelden haar en Beter Wonen dan ook graag voor op woensdag 20/12 in het stadhuis van Waregem.

Thuis in woonbeleid

Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn slaan de handen in mekaar om hun woonbeleid op mekaar af te stemmen. Op initiatief van Intercommunale Leiedal gaat het intergemeentelijke samenwerkingsverband Beter Wonen op 2 januari 2018 van start. Het project loopt twee jaar, tot 31 december 2019, en wordt gecoördineerd door Jana De Smedt. De werking krijgt ook de steun van een technisch medewerker van de stad Waregem en de huidige administratieve bediendes. Minister van Wonen Liesbeth Homans kende eerder al 240.000 euro subsidies toe.

Sterker op drie fronten

Een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en een antwoord op alle woonvragen. Daar willen de drie gemeenten met Beter Wonen naartoe. Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn willen samen een doordacht woonbeleid voeren, met een aanbod dat gericht is op de woonbehoeften van de verschillende doelgroepen. Verder zal er gewerkt worden aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. Beter Wonen zal in dat licht instrumenten inzetten om de kwaliteit te bewaken. Leegstaande woningen en gebouwen zullen worden geïnventariseerd. Ten slotte willen de drie gemeenten met Beter Wonen een laagdrempelig woonloket aanbieden waar hun inwoners terecht kunnen met al hun woonvragen, waar ze steun vinden bij de aanvraag van premies en subsidies of in hun zoektocht naar een sociale woning.

Informeren. Adviseren. Begeleiden. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband gaat over meer dan het beleid en daar worden de burger en het wonen alleen maar beter van.