Intercommunale Leiedal

West-Vlaamse gemeenten stellen klimaatambities scherp

Datum

Al enkele jaren zetten West-Vlaamse gemeenten stappen richting klimaatneutraliteit. Tijdens het Klimaatevent van 26 juni 2017 voor gemeentelijke beleidsmakers en -uitvoerders werden geslaagde acties en interessante initiatieven belicht en in de bloemetjes gezet. Keynotespeaker Sabine Denis van The Shift ging dieper in op de transitie naar een duurzamere economie waarbij zowel lokale besturen als het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein schetste wat de steden en gemeenten kunnen verwachten van het Vlaamse beleid. 

Het Klimaatevent werd georganiseerd door een sterk partnerschap dat de West-Vlaamse gemeenten ondersteunt bij hun ambities en acties: het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Eandis, Infrax, Leiedal en WVI. De meeste gemeenten engageerden zich via het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie. De ultieme doelstelling is klimaatneutraliteit, al ligt de tijdshorizon nog ver: vaak op 2050.

Actie, nu al... Nu al zetten de West-Vlaamse steden en gemeenten stappen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze nemen zeer betekenisvolle initiatieven rond energiereductie van openbare verlichting en openbare gebouwen, rond het stimuleren van zonne-energie bij burgers, rond het overtuigen van woningeigenaars tot een grondige energierenovatie. Op het Klimaatevent werden deze succesvolle initiatieven in de kijker én in de bloemetjes gezet. Want een succesrecept kan ook in andere gemeenten gesmaakt worden. 

West-Vlaanderen in een notendop

In de categorie communicatie werd Izegem geprezen voor de manier waarop ze haar bewoners bereikt heeft in het energieverhaal. In de categorie gemeente als voorbeeld werd de grootste energiebesparing gerealiseerd door Heuvelland, door het dimmen / doven van openbare verlichting (in de periode 2011-2015). In de categorie wonen was Deerlijk koploper in het aantal energiepremies voor particulieren, Waregem haalde de prijs binnen voor niet-particulieren in de categorie werken. In de categorie doelgroepenwerking spande Mesen de kroon met het grootste aantal energiescans per 1000 inwoners in 2016 en voerde Oostende doorheen de jaren het meeste energiescans per 1000 inwoners uit. Poperinge deelde in de periode 2014-2016 het grootste aantal energieleningen per 1000 inwoners uit. In de categorie hernieuwbare energie kende Lo-Reninge het hoogste aantal huishoudelijke zonnepanelen (kW) per 1000 inwoners. In de categorie mobiliteit kaapte Blankenberge dan weer de prijs weg voor het minste aantal personenwagens per 1000 inwoners, Koekelare zorgde op haar beurt voor de realisatie van de meeste fietspaden in het kader van het fietsfonds. 

Meer actie, graag… Nog altijd is er nood aan meer resultaat bij bedrijven, industrie, handel en kmo’s. Vanuit The Shift, het Belgisch ontmoetingspunt voor bedrijven met ambities rond duurzaamheid, illustreerde CEO Sabine Denis hoe we dit kunnen bereiken. Bedrijven kunnen in dit verhaal immers partner worden. 

Ambitieuzer, liefst... Met de Vlaamse Klimaattop op 19 april 2016 gaf Vlaanderen de aftrap voor het bijstellen van haar klimaatambities. Het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020 zet in op zowel mitigatie als adaptatie. Daarbij staat mitigatie voor het tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot, adaptatie voor de aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “De Vlaamse overheid is ambitieus in het terugdringen van de CO2-uitstoot: 80 tot 95 procent tegen 2050. Maar zonder de lokale besturen lukt het niet om deze ambitie waar te maken. Als West-Vlaamse minister ben ik blij te zien dat ook in mijn provincie de overtuiging groeit om de energieomslag te maken en de CO2-uitstoot te verminderen. Maar liefst drie op de vier West-Vlaamse gemeenten hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend. Uit talloze acties blijkt dat hun creativiteit en daadkracht op het terrein heel groot is.” 

Gemeenten staan dicht bij burgers en bedrijven en kunnen met lokale initiatieven bijdragen tot een concrete beperking van de CO2-uitstoot en het aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering die er nu al zijn en nog verwacht worden. Burgers en bedrijven kunnen reeds aan de slag met: 

  • De ‘warmtekaart’ van West-Vlaanderen die bedrijven helpt bij het detecteren van interessante restwarmtebronnen in de omgeving. 
  • De Zonnekaart Vlaanderen, waarmee burgers vandaag zelf kunnen nagaan of hun dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler, maar ook met de Belgische ‘My2050’-rekentool kunnen zij nagaan hoeveel CO2 zij als inwoner van een Vlaamse gemeente jaarlijks uitstoten. 

Meer info? 

Provincie West-Vlaanderen: Marie De Winter | marie.dewinter@west-vlaanderen.be
Eandis: Simon Van Wijmeersch | simon.vanwijmeersch@eandis.be
Infrax: Björn Verdoodt | bjorn.verdoodt@infrax.be
Leiedal: Dominiek Vandewiele | dominiek.vandewiele@leiedal.be
WVI: Geert Sanders | g.sanders@wvi.be