Intercommunale Leiedal

Woonproject Peperstraat Heule

Datum

De Stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal zetten reeds geruime tijd in op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. De site Peperstraat in Heule is een uitgelezen plaats om dit te realiseren.

De site - gelegen tussen de Goethalslaan, de Heulebeek en de Peperstraat - biedt de mogelijkheid om 91 wooneenheden én een nieuw park voor de Heulenaars te ontwikkelen. De afgelopen jaren werkte Leiedal een plan uit voor de ontwikkeling van de Peperstraat. Het plan komt tegemoet aan de noden van een hedendaags gezin: een duurzame, betaalbare en kwalitatieve woning in een aangename omgeving.

Wat omvat de site Peperstraat?

De nieuwe verkaveling bestaat uit 91 nieuwe wooneenheden, gedifferentieerd in eengezinswoningen, appartementen en bouwkavels. Door grotere en kleinere woningen aan te bieden, wordt een sociale mix van bewoners beoogd. Bovendien worden er 25% sociale woningen en 25% budgetwoningen voorzien.

Inrichting

De bedding van de beek wordt als ecologische groenzone ingericht met aansluitend, op het hoger gelegen terrein, een parkzone. De nieuwe woningen komen tegen de randen van de bestaande woningen  aan de Peperstraat en Goethalslaan. In het park wordt een groepswoningbouw voorzien en een aantal gezinswoningen met kleine tuin. Een fietspad zorgt voor een vlotte verbinding met de Goethalslaan en het centrum.

Heerlijke Heulebeek

Het woonproject sluit aan bij de visie van de 'Heerlijke Heulebeek', een samenwerking van de gemeenten Wevelgem, Kortrijk en Kuurne om de Heulebeek op te waarderen tot recreatieve blauw-groene as.

Timing

Op 13 april startte aannemer Penninck uit Roeselare met de uitvoering van de infrastructuurwerken Deze zullen in het voorjaar 2016 afgerond zijn.

Op 28 april organiseerde Leiedal samen met het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk een informatieavond voor kandidaat-kopers en omwonenden. Dit was het officiële startschot van de verkoop.

Interesse?

Alle verdere nuttig informatie vindt u op www.leiedal.be/peperstraat-heule: verkoopskaart, prijzen, voorschriften, ... 

Heeft u interesse, neem dan gerust contact 056 24 16 16 of vul de inlichtingenfiche in. We helpen u graag bij de realisatie van uw bouwproject.