Intercommunale Leiedal

Nieuws - meest recent

 • 28/02/2017

  Elke gemeente heeft ze wel: leegstaande panden, al dan niet erfgoed. Een verlaten fabriek, een verzuchtend zaaltje, een stil oud-commissariaat… Niemand wordt er beter van. Waarom zouden we die plekjes dan niet nuttiger invullen en tijdelijk herbestemmen? Zo komt er weer leven in de lege brouwerij!

 • 27/02/2017

  Naar aanleiding van de recente nieuwsberichten over vergoedingen die door intercommunales worden uitgereikt aan bestuurders, willen wij hierover open communiceren. Leiedal valt onder het decreet intergemeentelijke samenwerking. Presentiegelden worden in dit decreet geplafonneerd tot deze voor de gemeenteraden (205 euro bruto). Leden van de raad van bestuur ontvangen 178 euro bruto voor hun deelname aan een vergadering. Enkel wie deelneemt aan de vergadering ontvangt het presentiegeld van die vergadering.

 • 23/02/2017

  Op woensdag 22 februari vond in CC Het Spoor in Harelbeke een infoavond over de nieuwe digitale bouwaanvraag plaats. Sinds 23 februari kunnen stedenbouwkundige aanvragen alleen nog digitaal ingediend worden, op 1 juni treedt ook de nieuwe omgevingsvergunning in werking. Architecten, landmeters en studiebureaus werden er wegwijs gemaakt in de nieuwe procedure. De infoavond was alvast een groot succes, met maar liefst 180 geïnteresseerde aanwezigen. 

  Hier kan je de presentaties nog eens nalezen: 

 • 08/02/2017

  Op woensdag 8 februari gaven Leiedal, het gemeentebestuur van Zwevegem, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard samen de aannemer Devagro en het studiebureau Demey het startschot voor de infrastructuurwerken op de woonverkaveling Losschaert in Zwevegem. Deze woonzone biedt straks plaats aan een mix van een 100-tal woongelegenheden in een aantrekkelijke nieuwe groene omgeving.

 • 25/01/2017

  Vanaf eind februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Op dat moment smelten de stedenbouwkundige en de milieuvergunning samen en kunnen steden en gemeenten deze dossiers digitaal behandelen. Professionele aanvragers zullen in de toekomst hun aanvraag verplicht digitaal moeten indienen. Veel gemeenten zijn dan ook al gestart met de Digitale Bouwaanvraag (DBA).