Intercommunale Leiedal

Nieuws - meest recent

 • 23/12/2016

  Onze kantoren zijn gesloten van zaterdag 24 december t.e.m. zondag 1 januari. Vanaf maandag 2 januari staan we graag terug tot uw dienst.

  Leiedal wenst u alvast een fijn eindejaar en een warm 2017!

   

   

   

 • 20/12/2016

  De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, Leiedal en het bekkensecretariaat van het Leiebekken organiseren samen een gebiedsgericht en thematisch overleg over de Heulebeek.

  In het afstroomgebied van de Heulebeek lijkt een goede kwalitatieve en kwantitatieve toestand haalbaar tegen 2027. Daarom werd dit afstroomgebied in het stroomgebiedbeheerplan aangeduid als een aandachtsgebied. In het Leiebekken gaat in het kader van de Europese kaderrichtlijn water hier prioritair aandacht naar het uitwerken van acties en maatregelen.

   

 • 13/12/2016

  Op vraag van de gemeente Anzegem koopt Leiedal een voormalige productiesite van de firma Douterloigne. De site van 5 hectare langs de Vichtsesteenweg in het dorpje Heirweg (Anzegem) zal door Leiedal ingericht worden als een gemengd project met ruimte voor kleine en ambachtelijke bedrijven, woningen en groen.

 • 12/12/2016

  Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze ervoor om projectmatig een masterplan op te maken. De Provincie en de Stad hebben hiervoor op 1 september 2016 een project opgestart.

 • 09/12/2016

  Als onze regio de klimaatdoelstellingen wil halen, kan dat onder meer door energetische woningrenovaties. BEN of bijna-energieneutraal wordt daarbij de norm.

  Maar hoe herken je een energiebewuste aannemer?
  Leiedal wil die energiebewuste aannemer bij de klant brengen en omgekeerd.

 • 09/12/2016

  Op 1 december ontvingen de 13 steden en gemeenten onder impuls van Leiedal de Vlaamse Klimaatprijs uit handen van minister van Omgeving Joke Schauvliege. De regio viel in de prijzen dankzij haar totaalaanpak rond woningrenovatie en de nauwe samenwerking binnen het Burgemeestersconvenant. Zuid-West-Vlaanderen ontvangt hiervoor 30.000 euro.

 • 06/12/2016

  Het projectteam Groene Sporen heeft meegewerkt aan een aantal ontwerp-oefeningen via het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten, ondersteuning van workshops of het opzetten van stage-opdrachten:

  *Het Vlaspark staat weer een stapje dichter bij de realisatie: via een samenwerkingsakkoord met de provincie West-Vlaanderen werden de poorten van het Vlaspark in Kuurne verder in detail ontworpen door Delva-landschapsarchitecten.

 • 06/12/2016

  Het projectteam Groene Sporen probeerde de afgelopen jaren de continuïteit te verzekeren van de samenwerking in de Scheldevallei die werd opgezet door het project DOSTRADE. Een volledig geïntegreerd gebiedsgericht project voor de Scheldevallei bleek uiteindelijk niet haalbaar, maar toch zijn uiteindelijk twee Interreg-projecten voorbereid door Groene Sporen en ingediend bij Europa. Beide projecten werden in conceptvorm ingediend bij Interreg, antwoord wordt verwacht begin 2017!

 • 06/12/2016

  Het project VALYS, voorbereid en opgezet door het projectteam Groene Sporen en ingediend door het Provinciebestuur West-Vlaanderen, is officieel van start gegaan op 1 oktober 2016. Als locatie werd de nieuw ingerichte Markebeek gekozen in Marke, een perfecte illustratie van wat het groen-blauwe netwerk kan betekenen in de praktijk.