Intercommunale Leiedal

Treurniet

Zone voor lokale bedrijven
Beschikbaar binnen 5 jaar
Terug naar zoekpagina

Op 19 december 2018 sloten Isocab en Intercommunale Leiedal een akkoord over de aankoop van de oude bedrijfssite Isocab in Bavikhove. Deze site, van circa 5 ha, ligt langs de Treurnietstraat in Bavikhove in een gemengde omgeving met woon- en bedrijfsfuncties, op een boogscheut van het centrum van Bavikhove en Ooigem.

Grondige reconversie 

De aankoop van de oude Isocabsite past binnen het traject van de voorstudie rond zonevreemde bedrijven. Het is de ambitie van de stad Harelbeke en Leiedal om deze oude bedrijfssite kwalitatief te herontwikkelen tot een hedendaagse ruimte voor ondernemen.  De nieuwe invulling moet maximale aandacht besteden aan een harmonieuze samenhang met de omgeving. Zo zal de Paddebeek meer ruimte krijgen en zullen groen- en waterbuffers en trage verbindingen in het terrein aangelegd worden, zodat de leefbaarheid van de Treurnietstraat en de ruimere omgeving niet onder druk komen te staan.

Kernversterkend

Nieuwe bedrijvigheid die er zich op het toekomstige bedrijventerrein Treurniet vestigt, zal niet sterk verkeersgenererend mogen zijn. Het wordt een zone voor kmo's, zoals schilder, schrijnwerker, elektricien, productie en opslag, R&D doch geen milieubelastende of seveso-bedrijven of afvalverwerkende bedrijven. Ook louter kleinhandel kan er niet. De site moet kernversterkend zijn en mikt op kmo's die verweven zijn met de woonfuncties.

 

Ligging 

Gelegen langs de Treurnietstraat.

Op een boogscheut van het centrum van Bavikhove en Ooigem.

Ontsluiting

  • via Hoogstraat
  • opritten E17 Deerlijk/Waregem op 10km

Bus - De Lijn 53 - Korenstraat op 6min wandelen

Station Harelbeke op 4.5km

 

Prijzen en beschikbaarheid

Prijzen nog niet gekend

Lokaal bedrijventerrein

Totale bruto oppervlakte : ca. 5 ha

 

Planning 

- 2019: opstellen ontwerp voor de zone 

- 2019-2020: opmaak RUP

Faciliteiten en uitrusting 

  • elektriciteit (hoogspanning en laagspanning)

  • gas (lage en middendruk)

  • water

  • gescheiden rioolstelsel

  • telecom en IT-kabels

  • wachtbuizen voor informatie- en communicatiesignalen

  • collectieve waterbuffering

  • parkmanagement (gemeenschappelijk groenonderhoud, signalisatie, ...)