Intercommunale Leiedal

Ondernemen & Ontwikkeling

Zuid-West-Vlaanderen laten uitgroeien tot een topregio voor de creatieve maakindustrie is een topprioriteit voor Leiedal. Dit doen we door het creëren van voldoende, kwaliteitsvol, betaalbaar en gedifferentieerd aanbod aan fysieke ruimte. In het bijzonder willen we werk maken van de creatie van nieuwe ruimte door inbreiding, reconversie en hergebruik.

Daarnaast zal Leiedal ook mentale ruimte voor ondernemen scheppen. We zetten sterker in op trajectbegeleiding, op het uitvoeren van studies rond ruimtelijke economische vraagstukken, het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven via parkmanagement en de bereikbaarheid van de verschillende vervoersmodi.