Ondersteuning archeologienota's

foto archeologische ladder ondersteuning ioed

Met de inbreng van de beschikbare lokale kennis ondersteunt de IOED Leiedal erkende archeologen in de opmaak van een archeologienota voor een omgevingsvergunning in Zuid-West-Vlaanderen.

Een eerste databron is de onlinedatabank van de Centraal Archeologische Inventaris: cai.onroerenderfgoed.be. Deze databank geeft een overzicht van de geregistreerde archeologische opgravingen en vondsten gedurende de afgelopen jaren.

Als dynamische databank is de CAI voortdurend in ontwikkeling. Soms ontbreken kleine vondsten of konden ongepubliceerde opgravingen nog niet opgenomen worden. Daarom is het altijd interessant om de activiteiten van een aantal belangrijke regionale verenigingen in Zuid-West-Vlaanderen na te gaan die sinds de jaren 60 en 70 actief zijn in het archeologische veld:

  • Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen (Philippe Despriet) - www.archeologiezwvl.be
  • Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen - www.vobow.be
  • Pro Cortoriaco vzw (actief tot in de jaren 80, Jacques Viérin)

De archeologische collecties van deze verenigingen worden samen met andere opgravingsensembles verzameld in verschillende musea, archieven of depots. Een overzicht daarvan vind je hier. Vele van deze deze stukken worden ook progressief digitaal ontsloten via www.erfgoedinzicht.be

Andere dienstverleners

  • Als voornaam etappengebied uit de Eerste Wereldoorlog en met steden en gemeenten als Menen, Wervik en Wevelgem gelegen in het ‘operationsgebiet’, kent Zuid-West-Vlaanderen ook een belangrijk archeologisch verleden uit de periode 1914-1918. De IOED verwijst erkende archeologen dan ook graag door naar het documentatiecentrum van het In Flanders Field Museum in Ieper, of naar het expertisecentrum aan de UGent voor specifieke deelopdrachten rond dit thema.
  • De IOED herinnert erkende archeologen ook aan de luchtfotografische HAVIK-dataset die via de CAI website ter beschikking staat (CAI > documenten > luchtfotografie).