Open oproep Sint-Denijs

foto persmoment open ruimte sint-denijs zwevegem

1 Hectare open ruimte duurzaam invullen? Grijp je kans!

Misschien was je er bij op ons Klimaatatelier op dinsdag 2 april 2019. Samen met een 60-tal ontwerpers, beleidsmakers en experten focusten we toen op 'productieve landschappen' en klimaatadaptatie. Samen werkten we concrete voorstellen uit voor een aantal openruimtegebieden in de regio. Er is een tijd van plannen en een tijd van doen. Nu is het zover.

Intercommunale Leiedal heeft namelijk één hectare grond in eigendom vlakbij de kern van Sint-Denijs (Zwevegem). Het gaat in het bijzonder om een woonuitbreidingsgebied dat momenteel als landbouwgrond wordt gebruikt. Woonuitbreidingsgebieden kunnen gezien worden als reservegebieden voor wonen: wanneer de capaciteit van het huidige woongebied volledig is benut en er toch nood aan extra bouwmogelijkheden ontstaat, zijn deze gebieden eerste keuze om er nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Volgens toekomstprognoses is dat in onze regio niet overal nodig. Vandaar dat we dit gebied niet voor wonen maar als openruimtegebied wensen te ontwikkelen.

Daarom stelt Leiedal deze gronden via een open oproep ter beschikking voor een duurzaam en innovatief openruimteproject dat niet enkel voor de omgeving en het klimaat, maar ook voor het dorp en zijn inwoners een meerwaarde betekent.

Heb je een concreet idee over wat er met / in deze open ruimte kan gebeuren? Dien dan tussen vrijdag 25 oktober 2019 en woensdag 1 januari 2020 via onderstaand formulier je projectvoorstel in. 

Alvast heel veel succes! 

De oproep

Voor wie? De projectoproep wordt breed opengesteld voor lokale verenigingen, organisaties, ondernemingen, (coöperatieve) vennootschappen met al dan niet sociaal oogmerk, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden … 

Wanneer? Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tussen woensdag 30 oktober 2019 en woensdag 1 januari 2020. Alle projectvoorstellen worden ten laatste op 1 januari 2020 via onderstaand formulier ingediend.

Wat? Alle projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van deze vijf selectiecriteria:

  • Bundeling van openruimtefuncties
  • Betrekken van lokale bevolking
  • Klimaatdoelstellingen
  • Financiering
  • Inrichting en beheer

Hoe? In onderling overleg zal een overeenkomst/verbintenis worden afgesloten voor een ‘gebruiksrecht’ voor een periode van minimum 10 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Dat moet toelaten dat een duurzaam project gerealiseerd wordt dat voldoet aan de doelstellingen. Opgelet: dien je een voorstel met meerdere partners in? Gelieve die partners dan nog eens expliciet te benoemen in jullie projectvoorstel. 

Dien je voorstel in!

Bij voorkeur één bestand. Toch meerdere bestanden te uploaden? Laad dan een zip-file op.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, avi, mov, mp3, wav, zip.