Open Transitieteam

leiedal kortrijk kantoren

Op 11 oktober 2019 keurde de raad van bestuur van Intercommunale Leiedal de beleidsnota 2020-2025 goed. De beleidsnota vertrekt van de transities die beschreven staan in het beleidsdocument ‘Leiedal 2035’ en die voortbouwen op de in 2018 goedgekeurde ‘Regionale ruimtelijke visie Contrei’.

Jaar Actieplan Leiedal

De vijf transitielijnen zijn “Bereikbaar en nabij”, “Leefbaar, gezond en inclusief”, “Ondernemend en werkbaar”, “Klimaatneutraal” en “Ruimteneutraal”. Deze doelstellingen zijn niet sectoraal, maar transversaal. Heel wat transitielijnen reiken verder dan de werkdomeinen van Leiedal, waardoor niet alle (deel)processen door de intercommunale te initiëren/te trekken zijn.

Het effectief bereiken van de beoogde maatschappelijke, territoriale en digitale ontwikkeling van onze regio vereist dus een nauwe samenwerking binnen de regio. Elk van de vijf transitielijnen (zie ontwerp Beleidsplan 2020-2025 op www.leiedal.be/bav) bevat concrete doelstellingen en acties die veeleer richtinggevend en dus verder uit te werken zijn. Daarom riep Leiedal een Open Transitieteam in het leven, waarin ook de lokale besturen en streekpartners participeren, hetzij als medewerker, deskundige of als transitietrekker. Het is immers essentieel dat alle gemeenten van bij het begin nauw betrokken worden bij de werking van het Open Transitieteam.