Intercommunale Leiedal

Bestuursorganen

Raad van bestuur

Leiedal wordt geleid door de raad van bestuur. Dit bestuursorgaan telt achttien leden en komt om de twee weken bijeen.  De samenwerking en verbondenheid met de vennoten komt tot uiting in de samenstelling van de raad. Ze bestaat uit veertienbestuurders met stemrecht en vier bestuurders met raadgevende stem die daarnaast een beroep doen op twee externe deskundigen. Deze raad bestuurt Leiedal in de beleidsperiode 2019-2025, bijgestaan door de algemene directeur en de secretaris van Leiedal. De raad werd opnieuw samengesteld op 28/03/2019.

Voorzitter (waarnemend)
 
 
           
               
Pedro Ketels
schepen Lendelede
Vennoten A
               
Bestuurders namens vennoten A
 
             
         
Jeremie Vaneeckhout
schepen Anzegem
  Tom Beunens
schepen Avelgem
  Matthias Vanneste
schepen Deerlijk
  Inge Bossuyt
gemeenteraadslid Harelbeke
   
         
Philippe De Coene
schepen Kortrijk
  Wout Maddens
schepen Kortrijk
  Ann Messelier
schepen Kuurne
  Pedro Ketels
schepen Lendelede
   
         
Tom Vlaeminck
gemeenteraadslid Menen
  Conny Seynaeve
schepen Spiere-Helkijn
  Kurt Vanryckeghem
burgemeester Waregem
  Geert Bossuyt
schepen Wervik
   
             
Jan Seynhaeve
burgemeester Wevelgem
  Marc Doutreluingne
burgemeester Zwevegem
           
Bestuurders namens vennoten B
     
 
       
Er zijn geen bestuurders
namens de vennoten B.
               
                 
Bestuurders namens vennoten A
(met raadgevende stem)
   
           
Fanny Decock
gemeenteraadslid Kuurne
  Sophie Demeulenaere
gemeenteraadslid Waregem
  Henk Louf
gemeenteraadslid Wevelgem
   Nog aan te duiden    
Extern Deskundigen
     
Directie
 
 
         
Kris Gheysen
namens Resoc Z-W-Vlaanderen
  Emmanuel Labarque
namens Resoc Z-W-Vlaanderen
 

Filip Vanhaverbeke
Algemeen directeur

  Filip Meuris
Secretaris
   

 

Code van Goed Bestuur

De algemene vergadering van 18/12/2018 heeft de Code van Goedbestuur goedgekeurd. Deze wordt van kracht bij de hersamenstelling van de raad van bestuur. De Code kan via deze link worden geconsulteerd.

Commissaris-revisor

Het financiële toezicht op de Intercommunale wordt uitgeoefend door commissaris-revisor Günther Adins.

Algemene vergadering

De algemene vergadering, waarin elke vennoot van Leiedal zetelt, komt twee keer per jaar bijeen met de volgende belangrijkste agendapunten: in het voorjaar de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van het voorbije werkjaar en in het najaar de goedkeuring van het activiteitenprogramma voor het komende werkjaar. De besluiten van de (buitengewone) algemene vergadering, kunnen via deze pagina worden geraadpleegd.