Naast het beschikbaar stellen van ruimte heeft Leiedal ook een belangrijke rol te spelen in het ontzorgen en begeleiden van bedrijven, ondernemers en andere organisaties. De parkmanagers en sitemanagers vervullen daarbij een cruciale coördinerende rol als het eerste aanspreekpunt voor de bedrijven en andere betrokken spelers. De park- en sitemanagers:

  • stimuleren de samenwerking tussen verschillende spelers via formele en informele ontmoetingsmomenten

  • zorgen voor maximale schaalvoordelen voor de bedrijven via samenaankopen en deelsystemen

  • werken nauw samen rond kennisdeling met de parkmanagers van andere bedrijventerreinen in de regio