Leiedal is een expertisecentrum waarop bedrijven die actief zijn op bedrijventerreinen van Leiedal een beroep kunnen doen. In samenspraak met de ondernemers, de bedrijvenvereniging/vzw, de manager van de bedrijvenvereniging, de lokale overheid, de Vlaamse overheid en alle partners verhoogt Leiedal de kwaliteit van de bedrijventerreinen in Zuid-West-Vlaanderen. Er wordt gewerkt aan de beeldkwaliteit van het terrein, de optimalisering van de verstandhouding tussen alle betrokken partijen, de toekomstgerichte ontwikkeling of vernieuwing van het terrein en de intensifiëring van groepsprojecten die het algemeen belang dienen. Hiervoor wenst Leiedal haar experten in diverse materies in te schakelen.

Servicepakket

Wat kunnen onze site- en parkmanagers doen voor een bedrijventerrein?

 • juridisch: oprichting van een vzw, opvolging van juridische verplichtingen van een vzw
 • stedenbouw: advies bij stedenbouwkundige verplichtingen door architect, verweefcoach, stedenbouwkundig expert, technisch/facilitair expert, GIS-expert, reconversiecoach, brownfield expert, … 
 • advies en begeleiding bij de zoektocht naar ruimte om te ondernemen (bizlocator), bij verhuis van bedrijven,  zowel op de bedrijventerreinen van Leiedal als daarbuiten
 • groenaanleg: hulp bij uitvoeren van (opgelegde) groenaanleg van een groen manager,
 • onderhandeling van een groepscontract voor groenonderhoud, begeleiding in het kader van vergroening van bedrijventerreinen & verhogen biodiversiteit
 • advies hernieuwbare energie
 • begeleiding duurzaam woon-werkverkeer
 • onderzoek en studie voor opwaardering en/of vernieuwing van verouderde bedrijventerreinen
 • beveiliging: buurtinformatienetwerk i.s.m. de politie, consortiumbewaking, advies van een preventieadviseur, camerabewaking
 • collectieve aankopen van diensten en goederen op vraag van de bedrijven
 • opleidingen
 • aanvraag subsidies voor duurzaam bedrijventerreinmanagement via Agentschap Innoveren en Ondernemen, de provincie, e.d.
 • netwerking: Ken je buren , overleg met de lokale overheid(sdiensten), regionaal congres …
 • events: jobbeurs, seminarie, infosessie, …
 • communicatie: website, e-letter, nieuwsbrieven…
 • databasemanagement: ledenbeheer, enquêtes, …
 • secretariaat/boekhouding: facturatie, debiteurenopvolging

Dit service pakket wordt à la carte aangeboden. Elke bedrijvenvereniging kiest de diensten die op dat moment opportuun zijn. Intercommunale Leiedal werkt tevens graag samen met coördinatoren/managers die reeds op het terrein actief zijn in opdracht van de bedrijvenvereniging.

Wil je graag meer weten? Contacteer ons via info@leiedal.be

 

Sites in ontwikkeling