Opgaande populieren als kapelbomen - Menenstraat, Menen

foto populieren menenstraat menen bakens van bomen

Type: populieren
Beheervorm: opgaand
Functie: kapelboom
Stad / gemeente: Menen
Straat: Menenstraat 64A
Coördinaten: 50°47’41.10”N 3°10’24.89”E

  • Stamomtrek op een hoogte van 150 cm: 2,58 m
  • Totale hoogte: 26,45 m
  • Hoogte takvrije stam: 1,18 m
  • Kruinbreedte: 7,44 m

Het verhaal achter de bomen

In een lichte buiging van de Menenstraat beschaduwen twee populieren een Mariakapel. De ene boom is iets dunner dan de andere, zie je het? Toch zijn ze op hetzelfde moment geplant en op dezelfde manier verzorgd. De verklaring voor het verschil is te vinden bij de kinderen van de buurt, ondertussen volwassenen. Het linkerboompje was een geliefd speeltuig voor de jeugd. Ze plooiden, zwiepten en slingerden de buigbare stam. Het moedige boompje hield stand, maar draagt de sporen van een bewogen jeugd. 

Toen de huidige kapel in 1942 op initiatief van de pastoor werd gerestaureerd, was er van de twee populieren nog geen sprake. In welk jaar de bomen dan precies werden aangeplant, valt moeilijk te achterhalen. Op basis van de stamdikte en de hoogte van de populieren kunnen we alvast vermoeden dat ze niet veel ouder zijn dan 40 jaar. Over de restauratie van de kapel lezen we het volgende in een uittreksel uit het Liber Memorialis van pastoor Lambrecht, een passage uit 18 oktober 1942: 

"De kapel van de familie van de gewezen Burgemeester Debrabandere-Glorieux, die gans vervallen was, werd hersteld door de tusschenkomst van den E.H. Pastor, een beeltenis van de H. Maagd der Armen werd erin geplaatst. De inhuldiging greep plaats op 18 october 1942. Zij werd aangekondigd in school, in de retret in de kerk en greep plaats te 5 u in aanwezigheid van ongeveer 300 personen. Na het bidden van de twee tientjes werd het beeld gewijd door de Pastoor. Een aanspraak werd gedaan door E.H. Pater Janssens. Daarna nog drie tientjes gebeden en alles besloten met een lied ter eere van O.L.Vr. Er werd medegedeeld dat water van de bron van Banneux te verkrijgen was in de pastorij. Seffens werd een noveen begonnen voor een ziek kind van het gebuurte (kind van Désiré Duhamel) 9 dagen ’s avonds te 7u." 

populieren menen bakens van bomen
populieren menen bakens van bomen
populieren menen bakens van bomen