Intercommunale Leiedal

Doortochtherinrichtingen

De gemeentebesturen van Avelgem en Anzegem lieten zich door Leiedal begeleiden in de herinrichting van hun doortochten (gewest- of provinciewegen die dorpskernen doorkruisen).

doortochtherinrichting_Avelgem.jpg

Streefbeeld

Een doortochtdossier resulteert in de eerste plaats in een streefbeeld voor alle verkeerskundige en ruimtelijke ontwikkelingen op en langs deze wegen. Het vooropgestelde ontwikkelingsbeeld wil niet alleen de verkeersveiligheid verbeteren, maar vormt ook een belangrijke hefboom voor een grotere leefbaarheid van deze dorpen. De verkeersfunctie van de gewest- of provincieweg wordt afgestemd op de belangen van de omwonenden.

Concrete plannen

Het streefbeeld wordt eveneens omgezet in concrete inrichtingsplannen en projectnota's, met afspraken tussen de gemeente en het Vlaams Gewest over de fasering en financiering.

20070614 - PF doortochten.pdf