Intercommunale Leiedal

Gemeentelijke mobiliteitsplannen

Gemeenten die aan het mobiliteitsconvenant willen voldoen, hebben een goedgekeurd mobiliteitsplan nodig waarin ze de algemene beleidsvisie uiteenzetten. Om concrete acties uit het beleidsplan uit te werken, kunnen die gemeenten dan bijkomende modules afsluiten en eventueel subsidies ontvangen. Leiedal heeft haar medewerking verleend aan de opmaak van mobiliteitsplannen van verschillende gemeenten.

mobiliteitsplan_Kuurne.jpg

Sneltoets

Gemeenten die over een mobiliteitsplan beschikken, kunnen voor de evaluatie beroep doen op de sneltoets. De sneltoets vormt een instrument om het bestaande mobiliteitsplan efficiënt te evalueren in functie van de vooropgestelde verwachtingen.

  

  

  

  

Herzien, verbreden of verdiepen of bevestigen

Indien het huidige mobiliteitsplan aan de hand van de sneltoets bepaalde verwachtingen niet inlost, dient het volledig en ingrijpend herzien te worden. Indien het plan wel tegemoet komt aan de prognoses, moet nagegaan worden of het bestaande plan bevestigd, verbreed (toevoegen mobiliteitsgerichte elementen) of verdiept (verfijning bepaalde elementen) kan worden.

Verantwoordelijke:

Meer info: