Intercommunale Leiedal

De Pluim

Leiedal is, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, volop bezig met de realisatie van het Losschaert- / De Pluimproject. Een nieuw stukje Zwevegem waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan.

Ruimte voor ondernemen

Langs de gewestweg N391, aansluitend op het bestaande Evolis-businesspark, komt vanaf 2018 een nieuw regionaal gemengd bedrijventerrein. De Pluim biedt ruimte om te ondernemen aan een 20-tal grote en een 15-tal kleinere en lokale ondernemingen. Richting Hinnestraat zal dit nieuwe bedrijventerrein naadloos overvloeien in een eigentijdse woonzone. In de overgang naar deze nieuwe woonzone zijn een 9-tal percelen voorbehouden voor ‘woningen met een atelier’. Het bedrijventerrein zal uitsluitend bereikbaar zijn vanaf de gewestweg N391, om geen hinder of verkeerslast te veroorzaken in de aangrenzende woonwijk. 

De realisatie van het nieuwe bedrijventerrein De Pluim komt dichterbij. Het archeologisch onderzoek is afgerond, met heel wat merkwaardige vondsten. Lees meer

Ruimte voor wonen

De realisatie van de woonzone gebeurt gefaseerd en sluit volledig aan op de huidige bebouwing langs de Hinnestraat. Een 120-tal nieuwe woongelegenheden variërend van koppelwoningen over rijhuizen tot appartementen, zullen met grote zorg geïntegreerd worden in een kwalitatieve woonomgeving. Een plek waar het aangenaam vertoeven is voor de nieuwe en huidige bewoners. De nieuwe woonwijk is enkel bereikbaar vanaf de Hinnestraat voor wagenverkeer. Fietsers en wandelaars kunnen de woonwijk ook in of uit via het fietspad langs het hogergelegen bedrijventerrein.

Hemelwatervisie

Op de woonzone Losschaert wil Leiedal ook uitpakken met een duurzaam hemelwatersysteem zonder veel regenwaterriolering. Hiermee wenst Leiedal, samen met de gemeente eventuele overstromingskansen in de toekomst tegen te gaan. Het nieuwe hemelwatersysteem moet zorgen voor een trage en maximale infiltratie ter plekke, dit kan door extra aandacht bij de aanleg van de publieke domein en het gebruik van waterdoorlatende materialen bij de aanleg van opritten en tuinen.

Succesvolle inkijkdag woonzone Losschaert op 25 maart 2015

Het project Losschaert is in volle voorbereiding. Op woensdag 25 maart 2015 organiseerde Leiedal een inkijkdag voor bewoners en geïnteresseerde kandidaat-kopers voor de nieuwe woonzone. Een 40-tal nieuwsgierigen en geïnteresseerden kwamen langs in het Zwevegemse Sportpunt en bekeken er de plannen. Opmerkingen en suggesties worden meegenomen in het verdere realisatieproces.

Info

Voor projectinformatie contacteer tine.claeys@leiedal.be
Info over verkoop contacteer cindy.deglorie@leiedal.be

Vind hier ook alle informatie over prijzen, beschikbaarheden en voorwaarden

Heb je een vraag of wens je verder op de hoogte blijven?
Stel je vraag