Q&A LocusFocus kick-off

LocusFocus - schema
 • Heeft Matthias Vanneste vanuit zijn ervaring in de gemeente Deerlijk zicht op of voeling met de factoren en criteria die bovenop het stedenbouwkundige aspect en het aanbod van belang zijn voor de bedrijven? Antwoord live gegeven door Matthias:

  Jazeker, hoewel deze soms moeilijk te benoemen zijn. Vaak wordt er gestart vanuit het buikgevoel van een ondernemer. Een locatie kan in eerste instantie perfect lijken voor een bepaalde bedrijfsvoering, maar dit heeft, zeker bij kleinere bedrijven en familiebedrijven vaak met ‘gevoel’ te maken. Flexibiliteit van de mogelijkheden speelt hierin mee. Ondernemers zijn bang zich vast te rijden op een bepaalde locatie. Dit niet alleen ten opzichte van hun eigen onderneming, namelijk welke activiteiten mag het bedrijf op deze locatie ondernemen, hoe hoog mag er gestapeld worden, wat zijn de uitbreidingsmogelijkheden (vooral stedenbouwkundige aspecten), maar ook ‘wat kan ik er in de toekomst mee’, ‘wat kan ik met deze locatie doen, mocht mijn bedrijfsvoering ophouden of er niet meer uitgevoerd worden’. Ook factoren als mobiliteit en zichtbaarheid zijn van belang. Ondernemers willen vaak niet weggestoken zitten in een kmo-zone achter bijvoorbeeld een strook van bewoning. Ook stellen bedrijven vaak de vraag of een gefaseerde bouw mogelijk is, dit om zich niet financieel vast te rijden door meteen verplicht te zijn om een groot gebouw neer te zetten. Ook aspecten als verweving, voeling met de omgeving spelen mee. Lokale ondernemers kunnen dit zelf wel aanvoelen door hun kennis over de regio, maar nieuwe ondernemers kennen de buurt niet en stellen zich de vraag of er door hun activiteit geen overlast zal ondervonden worden door de buurt. Dus daar zitten bedrijven toch wel mee.
   

 • Als Futurn behoefte/interesse heeft in een dergelijke tool... is er dan in het verleden ooit over nagedacht om hier zelf of met partners/overheden aan te beginnen? Of is dit een vraag buiten de core-business van Futurn en ziet Futurn misschien hierin een andere business?

  We houden tot op een zekere hoogte informatie bij over dossiers, maar het is voor ons niet haalbaar of realistisch om eigenhandig een tool als LocusFocus te ontwikkelen. Daarvoor beschikken we over veel te weinig data en we hebben ook de rechten niet om deze data te verzamelen. Als onze locaties/projecten opgenomen worden in de tool kan het in ieder geval een nuttig commercialisatiekanaal zijn!
   

 • Geeft het hoge aantal deelnemers uit de publieke sector aan dat hier een aantal overheden vertegenwoordigd zijn die mogelijks over data beschikken en toch vragen hebben over hoe die data samen te brengen en ze te koppelen om een synergie/meerwaarde te creëren?

  Elke organisatie beschikt over heel wat data, dus ook op het vlak van locatieadvies aan bedrijven mogen we ervan uitgaan dat ook overheden over relevante data beschikken. Of dit over open data gaat en of deze data te ontsluiten is, zal bepalen of deze in de LocusFocus-tool opgenomen kunnen worden.
   

 • Wat wil LocusFocus anders of aanvullend doen op bizLocator?

  bizLocator is een tool om aanbod aan locaties in kaart te brengen. LocusFocus daarentegen wil een tool ontwikkelen die het mogelijk maakt om locaties te scoren. Dit gebeurt op basis van data over onder meer het type bedrijf en haar activiteiten, maar ook data betreffende het aanwezige socio-economisch weefsel, de bereikbaarheid... in een informatiemodel samen te brengen. Aan de hand van de afwegingscriteria en scoringsinstrumenten wordt het mogelijk om een locatie te beoordelen en te scoren in functie van specifieke bedrijfsactiviteiten. We hopen met deze tool net extra informatie te kunnen aanleveren die onder meer nuttig zal zijn om te integreren op een site als bizLocator en eventueel andere platformen en tools om zo bijkomende relevante informatie te kunnen voorzien. Om die uitwisseling mogelijk te maken is ook de ontwikkeling van een API binnen de scope van het LocusFocus-project voorzien. LocusFocus wil voornamelijk inzetten op het versterken van de adviesverlening aan bedrijven om hen op basis van data vlot en accuraat naar een geschikte locatie te begeleiden.
   

 • Hoe staan jullie tegenover reeds bestaande tools en data-analyse?

  LocusFocus wil als onderdeel van dit project ook in kaart brengen welke tools reeds ontwikkeld werden en welke bijhorende datasets beschikbaar zijn. Hiermee vermijden we om zaken te ontwikkelen waar reeds mogelijkheden bestaan, en willen we net verder werken met de bouwstenen die reeds aanwezig zijn. Dit doen we momenteel via het bevragen van relevante stakeholders.
   

 • Wordt er door jullie ook gekeken naar mogelijkheden voor bedrijvigheid vanaf 2.5 ha, niet verweefbaar en onderworpen aan de SEVESO-regelgeving?

  Er wordt gestreefd naar een tool die zo breed mogelijk inzetbaar is. Echter, dit maakt deel uit van het onderzoek. Of we deze tool en scoring willen toepassen op alle sectoren en types ondernemingen dient nog duidelijk te worden.
   

 • Voor verweven locaties - al dan niet in combinatie met herinvulling van leegstaande panden - hoe gaat men om met enerzijds actiegroepen en anderzijds met speculatie van ontwikkelaars daar woningen meer opbrengen dan bedrijven (dus niet kantoren of winkels)?

  Enerzijds kan deze tool net helpen bij het informeren en het communiceren met mogelijke actiegroepen. Dit geldt ook ten aanzien van ontwikkelaars, maar anderzijds zal een tool als LocusFocus nooit volledig kunnen tegengaan dat bepaalde keuzes in functie van toekomstige opbrengst gemaakt worden.

 • Is het de bedoeling dat Locus Focus ook een pandendatabank ter beschikking stelt aan zoekende ondernemers en steden en gemeenten, zoals ook bizLocator van VLAIO doet?

  We streven naar een samenwerking, waarbij de data van LocusFocus bizLocator net kunnen versterken.