Restauratieproces

beschermd erfgoed machine roterij sabbe vlaspark kuurne

In schril contrast met de noeste nijverheid van weleer ligt de roterij er nu stil en verlaten bij. Na jaren leegstand is ze aan een volledige renovatie toe. Maar daar gaat een heel proces aan vooraf, want het gebouw is beschermd als monument. Het architectenbureau aNNo uit Gent bereidt de renovatie nu voor en de Vlaamse overheid voorziet middelen om de restauratie te financieren. 

Leiedal en Kuurne hebben er eerst voor gezorgd dat de roterij bouwkundig niet verder achteruitgaat. In een tweede fase wordt de schouw gerenoveerd. De definitieve renovatie wordt een evenwichtsoefening tussen jouw project, de creatie van een multifunctioneel gebouw en de erfgoedwaarden.

  • Een van de stoomketels werd weggehaald en zo ontstond een open ruimte aansluitend op de rootkamers. Die ruimte kun je herstructureren door de indeling van verschillende rootkamers weg te nemen.
  • Een andere stoomketel, de stoommachine en diverse erfgoedelementen tonen bezoekers het vroegere productieproces en vormen een authentiek kader voor je activiteit.
  • In overleg met Vlaanderen zijn aanpassingswerken mogelijk, zoals het plaatsen van een extra glazen volume op het dak. 

Beschermd erfgoed

Door haar ligging langs de Leie is roterij Sabbe een schitterende getuige van het roemrijke vlasverleden van de streek. De stoommachine van Gentse makelij is bovendien de enige van het merk Phoenix die we in België nog hebben. Sinds 2006 is de roterij een beschermd monument (met inbegrip van de schoorsteen, stoomketel en stoommachine) en is haar toekomst dus veiliggesteld. Talrijke erfgoedelementen moeten behouden blijven, maar ingrepen aan het gebouw met het oog op een nieuwe bestemming zijn zeker mogelijk.

foto schouw roterij sabbe vlaspark kuurne