Restauratieproces

beschermd erfgoed machine roterij sabbe vlaspark kuurne

In schril contrast met de noeste nijverheid van weleer ligt de roterij er nu stil en verlaten bij. Na jaren leegstand is ze aan een volledige renovatie toe. Maar daar gaat een heel proces aan vooraf, want het gebouw is beschermd als monument. Het architectenbureau aNNo uit Gent bereidt de renovatie nu voor en de Vlaamse overheid voorziet middelen om de restauratie te financieren. 

Leiedal en Kuurne hebben er eerst voor gezorgd dat de roterij bouwkundig niet verder achteruitgaat. In een tweede fase kreeg de schouw opnieuw haar oorspronkelijke, kenmerkende uitzicht. Leiedal bereidt intussen een renovatie van de vele erfgoedelementen voor, waarna de roterij als casco-gebouw volledig klaar is voor jouw project. 

  • Een van de stoomketels werd weggehaald en zo ontstond een mooie open centrale ruimte. Die ruimte kun je herstructureren door bijvoorbeeld één of meerdere rootkamers met die centrale stookruimte te verbinden. 
  • Een andere stoomketel, de stoommachine en diverse erfgoedelementen tonen bezoekers het vroegere productieproces en vormen een authentiek kader voor je activiteit.
  • In overleg met Vlaanderen zijn verdere aanpassingswerken mogelijk, zoals het plaatsen van een extra glazen volume op het dak. 

Beschermd erfgoed

Door haar ligging langs de Leie is roterij Sabbe een schitterende getuige van het roemrijke vlasverleden van de streek. De stoommachine van Gentse makelij is bovendien de enige van het merk Phoenix die we in België nog hebben. Sinds 2006 is de roterij een beschermd monument (met inbegrip van de schoorsteen, stoomketel en stoommachine) en is haar toekomst dus veiliggesteld. Talrijke erfgoedelementen moeten behouden blijven, maar ingrepen aan het gebouw met het oog op een nieuwe bestemming zijn zeker mogelijk.

foto schouw roterij sabbe vlaspark kuurne