Intercommunale Leiedal

Ruimte & Leefomgeving

Sinds haar ontstaan in 1960 heeft Leiedal zich ontwikkeld als een deskundige partner van de aangesloten gemeenten op het vlak van stedenbouw. Concreet situeert het takenpakket van Stedenbouw zich rond vier pijlers: ruimtelijke planning, projectregie, mobiliteit en publieke ruimte.

Methodieken

In haar stedenbouwkundig werk, gaat Leiedal altijd op zoek naar nieuwe methodieken. Een voorbeeld daarvan is ontwerpend onderzoek, een methode om ruimtelijke consequenties via bepaalde scenario's of keuzes wervend in beeld te brengen waardoor onderzoek tastbaar en bespreekbaar wordt. Deze onderzoeksvorm wordt gehanteerd in zeer uiteenlopende omstandigheden: bij de opmaak van een RUP, een voorstel van een verkaveling, de herinrichting van oude bedrijfssites, enz.

Een andere methodiek is de workshop, een krachtig instrument dat toelaat om op korte tijd een grote hoeveelheid informatie en boeiende inzichten te genereren. Het fungeert voornamelijk als inspiratiebron bij de opbouw van verkennende concepten, scenario's en ontwerpen.