Intercommunale Leiedal

Beheersplan voor beschermde monumenten

Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Die kan je concretiseren in een beheersplan, een document waarin je onder meer vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn voor een beschermd goed. Een beheersplan omvat: 

  1. de identificatie en afbakening van de site
  2. een historische nota
  3. de inventarisatie van erfgoedelementen
  4. de beschrijving van de erfgoedwaarden
  5. de visie op het toekomstig beheer
  6. de opsomming en verantwoording van de beheersmaatregelen
  7. een voorstel van opvolging en evaluatie

De IOED Leiedal maakt beheersplannen op in opdracht voor lokale besturen. Zo maakt de IOED onder andere beheersplannen op voor het Stationsgebouw in Avelgem, de Stokerijkmolen in Kuurne, de Vestingen in Menen, en de Transfosite en de Klockemolen in Zwevegem.