Intercommunale Leiedal

Regionale mobiliteitsprojecten

Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Daarom is er ook op regionaal niveau afstemming nodig. Zowel in het kader van regionale visievorming als van concrete acties op regionale schaal, onderneemt Leiedal diverse initiatieven:

REKOVER+

Samen Slimmer naar het Werk

Prioritaire weginfrastructuren op regionaal niveau

In het streekpact 2007-2012 van RESOC Zuid-West-Vlaanderen worden een optimale toegankelijkheid en ontsluiting aangehaald als belangrijke hefbomen voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Om de belangrijkste verkeersinfrastructuren te optimaliseren, heeft Leiedal de bundel ‘Prioritaire weginfrastructuren op regionaal niveau' opgesteld. De bundel biedt een overzicht van prioriteiten in de afwerking en optimalisering van de ontbrekende schakels in de weginfrastructuren.

Download hier de bundel '20080613 - Prioritaire weginfrastructuren op regionaal niveau.pdf' .

Pendelfonds Kennedypark

Met behulp van het Vlaams initiatief ‘Pendelfonds', wil RESOC Zuid-West-Vlaanderen het duurzaam woon-werkverkeer stimuleren. Werknemers maken nog al te vaak gebruik van de auto om zich naar het werk te verplaatsen. Het Pendelfonds komt hieraan tegemoet door projecten, die duurzaam woon-werkverkeer promoten, voor 50% te subsidiëren voor een periode van max. 4 jaar.

Leiedal kreeg de studie toegewezen en werkt voor het project ‘Duurzaam pendelen op 't Hoge' samen met de grotere spelers op het bedrijventerrein en omgeving (Barco, AZ Groeninge, Eandis en Bond Moyson).